search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ORGANISATIES DIE WETEN HOE TE


ANTICIPEREN


ZIJN DE


WINNAARS VAN DE


TOEKOMST


Anticiperend vermogen. Het vermogen om juist in te spelen op voorzienbare en onvoorzienbare toekomstige gebeurtenissen. Het typeert een blijvend succesvolle organisatie.


Een organisatie die weet waar haar kansen liggen. Haar bedreigingen en onzekerheden kent. Die weet hoe daar technisch, procesmatig en organisatorisch mee om te gaan. Weet hoe te anticiperen. Het is een organisatie die haar doelen met meer zekerheid haalt. Steeds weer.


Onze adviseurs en managers in assetmanagement, prestatiemanagement, risicomanagement en veiligheidsmanagement helpen en leren organisaties met omvangrijke fysieke assets beter te anticiperen. Zodat ze voorspelbare resultaten leveren, nu en in de toekomst.


Momenteel ondersteunen we Rijkswaterstaat in het ‘professionaliseringstraject prestatie gestuurde instandhoudingsplannen’.


De assetmanagement teams van de diverse districten van Rijkswaterstaat leren we om de langjarige onderhoudsbehoefte van hun assets goed te onderbouwen. We stellen ze in staat de samenhang tussen de prestaties, risico’s en kosten van de assets inzichtelijk te maken. Om onderbouwde keuzes te maken.


Naast begeleiding bij methoden, technieken en systemen coachen we op houding en gedrag. Hierdoor staan de asset management teams en Rijkswaterstaat gesteld voor de toekomst.


Meer weten? www.delta-pi.nl


versterkers van anticiperend vermogen Nr.7 - 2017 OTAR


O Nr.7 - 2017TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56