search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Iconische renovatie heftorens Afsluitdijk


De Afsluitdijk is zonder twijfel een van de grootste wapenfeiten van de Nederlandse strijd tegen het water. In 1932 werd het laatste sluitgat, de Vlieter gesloten; niet minder dan vijf jaar na de start van de aanleg van het ruim 32 kilometer lange kunstwerk. Dit jaar doet de dijk alweer 85 jaar trouwe dienst. Het is de hoogste tijd voor een grootscheepse onderhoudsbeurt, te beginnen met de in totaal 60 heftorens bij de spuisluizen aan beide zijden van de Afsluitdijk, bij het Friese Kornwerderzand en het Noord-Hollandse Den Oever. Een logistieke en kwalitatieve uitdaging met een kunstzinnig randje.


16 Nr.7 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56