search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
zaakt veel CO2-uitstoot. Hoe gaan we om met dat tegengestelde belang? Een ander onderwerp is modulariteit. Welke modules zijn breed toepasbaar; wat is een goede manier om te standaardise- ren? Deze dilemma’s gaan we bespreken met alle samenwerkingspartners. In een community voor een circulaire GWW.”


Geluidsreductie in plaats van een geluidsscherm


Ook de inkoopaspecten komen aan bod in deze community. “De circulaire eco- nomie is méér dan alleen circulair ont- werpen. Het heet niet voor niets een cir- culaire economie; het is een business waar bedrijven geld mee kunnen ver- dienen. En daarbij is het de bedoeling dat de economie zich zo organiseert dat hergebruik vanzelfsprekend wordt. Rijkswaterstaat kan dit stimuleren in de marktuitvraag, door de markt ruimte te geven om te innoveren. En door een service te kopen in plaats van een pro- duct; denk aan geluidsreductie in plaats van een geluidsscherm of licht in plaats van lampen. En de markt kan bijdragen door zelf met nieuwe, servicegerichte inkoopmodellen te komen.”


Samen circulaire kansen pakken Eenvoudig is dit niet. “Het is best lastig om los te komen van de geijkte manier van zakendoen en het vraagt veel initia- tief van de markt. Maar de circulaire eco- nomie kómt er. Dus dan kun je als markt- partij beter kijken hoe je er geld mee kunt verdienen. Ik roep de markt dan ook op om de circulaire kansen te pakken en sa- men met ons de omslag te maken naar een circulaire GWW-sector.”


Samen op weg naar een circulaire GWW-sector Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken en 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Dat betekent dat alle opdrachten circulair worden aanbesteed, waarbij milieueffecten als CO2- uitstoot, wijze van grondstofwinning en hergebruik zwaar meewegen. Ook gaat Rijkswaterstaat zijn netwerken zo aanleggen en beheren, dat materialen en grondstoffen hoogwaardig zijn te her- gebruiken, tijdens meerdere levenscycli. Om dit te bereiken gaat Rijkswaterstaat samen met andere overheden, kennisinstellingen en opdrachtnemers leren door te experimenteren, zoals in InnovA58. Daarnaast worden nieuwe technologieën en innovaties voor recycling en duurzamere productie van materialen gestimuleerd. Samen met ketenpartners wordt gekeken hoe materiaalstromen voor beton, asfalt, en grondverzet in de toekomst ‘gesloten’ kunnen worden, onder andere via het Betonakkoord en de Asfaltimpuls. Denk bijvoorbeeld aan compleet hernieuwbaar asfalt op basis van biobased bitumen. Ook werkt RWS samen met de partners uit de GWW-sector aan de ontwikkeling van instrumen- ten. Een voorbeeld is het materialenpaspoort, dat gedurende de hele levensduur van een bouw- werk de materialen registreert. Of instrumenten om circulariteit in de aanbesteding mee te kun- nen wegen, zoals een multicyclische levenscyclusanalyse (MLCA). Dit is een methodiek die de milieu-impact van objecten, producten en materialen vergelijkt over meerdere levenscycli.


Meer informatie: www.innovA58.nl


Aansluiten bij de community circulaire GWW kan via stan.kerkhofs@rws.nl


Eerste circulaire viaduct in de maak Rijkswaterstaat werkt mee aan het eerste circulaire viaduct van Nederland. Dit viaduct bestaat uit verschillende onderdelen, die opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo blijft er geen afval over. Voor het ontwerp en de bouw is het Circulair Ontwerp Consortium opgericht, met initiatiefnemer Van Hattum en Blankevoort/Volker Wessels en daarnaast, Spanbeton/VBI, SGS Intron, SBRCURnet en Rijkswaterstaat als partners. Het consortium is een mooi voorbeeld van markt- partijen, kennisinstellingen, betonketenpartners en overheid die samen de circulaire GWW vorm geven. Het is nog niet duidelijk waar het eerste circulaire viaduct precies komt; Rijkswaterstaat is op zoek naar een geschikte locatie.


14 Nr.7 - 2017 OTAR


Foto: Beeldbank RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56