search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Risicomanagement in projecten is, niet voor niets, het eerste aspect van het werkveld risicomanagement waar Rijks- waterstaat een professionaliseringsslag wil maken. Als zogeheten core business van RWS vormen de projecten dé plek waar RWS zich een betrouwbare part- ner moet tonen. Niet alleen ten opzich- te van de eigen organisatie en markt- partijen, maar ook in de contacten met andere overheden en, niet in de laatste plaats, in de uitstraling van de overheid


Risk appetite schaal Risicomijdend Minimalistisch


Voorzichtig Flexibel Kans- en risicozoekend Niveaus in risicobereidheid


De veranderende rol van de adviseur risicomanagement van Rijkswaterstaat De rol van de adviseur risicomanagement verandert van voornamelijk operationele taken, zoals het faciliteren van risicosessies en het beheren van risicodossiers, naar strategisch advies. Als strategisch adviseur helpen wij om risicomanagement verder te integreren in het dagelijks werk aan projecten, om de verbinding tussen risicomanagement in de lijnorganisatie en in de projecten te verbeteren en om het werkveld risicomanagement verder door te ontwikkelen. Dit vraagt een andere manier van werken door de adviseurs. De ontwikkeling die hiervoor nodig is wordt gedeeltelijk ingevuld door middel van opleidingstrajecten (o.a. via Universiteit Twente) en door het uitwisselen van kennis en ervaring in de landelijke pool waarin alle adviseurs risicomanage- ment van Rijkswaterstaat verenigd zijn.


Filosofie/keuze Zal vrijwel altijd de optie kiezen met het laagste risico.


Zal het accepteren als het een essentieel onderdeel is en een kleine kans van optreden.


Zal het accepteren als het een beperkt risico is en de voor- delen opwegen tegen het risico


Is bereid om risico’s te nemen maar zal de gevolgen be- perken.


Zal kiezen voor de optie met de hoogste opbrengsten en accepteert de eventuele gevolgen.


Concreet in de projecten Het voorgaande klinkt heel mooi en veelbelovend, maar wat betekent dit nu concreet voor een project en een pro- jectteam? In RWS-projectteams is het al jaren de gewoonte om risico’s te inven- tariseren en te kwantificeren. Dat laat- ste betekent dat een kans van optreden wordt geraamd en een waarde wordt toegekend voor de impact van het risi- co op de planning, het budget, de kwa- liteit, de omgeving, de veiligheid en het imago. Dit gebeurde tot voor kort voor- namelijk op operationeel niveau. Dat wil zeggen dat gekeken werd naar risico’s voor het project die op korte of middel- lange termijn beheerst zouden moeten worden.


RISICOMANAGEMENT: RISICO’S NIET PER SE VERMIJDEN, MAAR BEHEERST EN BEWUST NEMEN


naar de burger waarvoor zij uiteindelijk werkt. Inzicht in de risicobereidheid (risk appetite, zie tabel) en goed risicoma- nagement kan helpen verrassingen te voorkomen en te bepalen op welk mo- ment bijsturing noodzakelijk is.


De nadruk binnen het risicomanage- ment bij RWS verschuift van beheersing op uitvoeringsniveau naar beheersing op sturingsniveau. In het laatste geval wordt risicomanagement nadrukkelijk ingezet als sturingsmiddel dat bijdraagt aan het behalen van doelen en mijlpalen en het realiseren van successen.


26


Nr.7 - 2017 OTAR


Foto: Beeldbank RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56