search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Meer constructieproblemen bij parkeergarages


De laatste maand is veel geschreven over con- structieve (on)veiligheid van breedplaat- en BubbleDeckvloeren in parkeergarages. Naast deze problematiek zijn er echter nog diverse andere schades in parkeergarages die ernstige constructieve gevolgen kunnen hebben. Het verdient aanbeveling de onderzoeken die nu worden uitgevoerd voor parkeergarages, uit te breiden naar dit soort schades. SGS INTRON heeft veel ervaring met deze problematiek. Tekst: Maarten Swinkels


Meerdere risico’s door kwaliteits- en onderhouds- problemen


Het is niet verrassend dat gebreken zich sneller openbaren bij parkeergarages. Parkeergarages hebben namelijk te kampen met weer en wind en worden op alle verdiepingen belast met water en zouten. Parkeergarages zijn vaak het ondergeschoven kindje waar vaak te weinig aandacht wordt gegeven aan kwali- teit en onderhoud. En door het streven naar een minimale me- terprijs worden constructies uitgeknepen en de risico’s groter. Achterstallig onderhoud aan bestaande oudere parkeergarages levert diverse risico’s op.


De aanwezigheid van dooizouten Corrosie van wapening en voorspanning door dooizouten wordt onderschat. Dooizouten zijn aanwezig tot in de verste uithoe- ken van parkeergarages. Ze worden binnengebracht door au- to’s met aanhangende sneeuw met pekel. Helaas is bij het ont- werp vaak de verkeerde milieuklasse gekozen voor het beton, waardoor de betonkwaliteit te laag is, de dekking te klein en de


scheuren te groot zijn. Door de kleine betondekking en te lage betonkwaliteit gaat het wapeningsstaal roesten. Dit duurt jaren, maar kan leiden tot een grote doorsnedeafname van essentiële wapening. Doordat onderhoud veelal lang wordt uitgesteld kun- nen gevaarlijke situaties ontstaan.


Scheuren door productsoorten en processen Gevaarlijker zijn wijde en met name doorgaande lekkende scheuren. In deze scheuren corrodeert de wapening sneller en zonder zichtbare schade, waardoor de gehele staaf kan door- roesten. Scheuren ontstaan door onzorgvuldige aangelegde monolietvloeren, door krimp of door gebruik van prefab delen. Zo vertonen vloeren uit kanaalplaten vrijwel altijd scheuren bo- ven de plaatnaden en wijde scheuren boven de balken en tus- sen de kolommen. Deze zijn te voorkomen door een zwaar- gewapende druklaag. Die is echter vaak niet aanwezig. De scheuren veroorzaken lekkages en het risico op corrosie van wapening en voorspanning. Nadat deze lekkages zijn opgetre- den zijn ze slechts te stoppen met kostbare scheuroverbrug- gende coatings. Het risico op corrosie blijft echter bestaan. Door het aanbrengen van een coating stopt het corrosieproces namelijk niet; het wordt op zijn best afgeremd.


Gebreken door vernieuwende vloersystemen Ook vroeger werden bij parkeergarages al vernieuwende vloer- systemen toegepast die later gebreken vertonen. Dit betreft vloeren met voorspanning zonder aanhechting. Deze breken soms ten gevolge van spanningscorrosie en de spankoppen komen los door corrosie. Er zijn nog heel wat van dit soort par- keergarages in gebruik, die nog lang niet allemaal goed zijn on- derzocht.


Meer informatie: www.sgs.com/intron


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56