search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Asfalt-Impuls: op weg van goed naar nog beter


De Asfalt-Impuls moet zorgen voor een langere levensduur van het asfalt en daarmee minder hinder voor het verkeer.


Op 1 februari 2017 is met de Asfalt-Top het startschot gegeven voor ‘Asfalt-Impuls’: een sectorbreed innovatieprogramma waarin de hele asfaltketen participeert. In vijf jaar tijd wil de sector een ambitieus programma realiseren, dat leidt tot lagere onder- houdskosten van de infrastructuur, minder verkeershinder en een substantiële bij- drage aan de reductie van CO2-uitstoot. Dat kan alleen door samenwerking, dwars door de asfaltketen en concurrentieverhoudingen heen. Tekst: Paul Cools, coördinator van de Asfalt-Impuls en werkzaam bij Rijkswaterstaat


36 Nr.7 - 2017 OTAR


Foto: Herman Stöver


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56