search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
97 … 98 … 99 … en klaar is Amsterdam-Zuid


Bijna is Batec klaar met het onderhoud aan 99 civiele kunstwerken in Amsterdam-Zuid waar haar expertise breed werd ingezet.


Zes maanden na de start zijn alle 99 betonnen en houten bruggen en vlonders opgeknapt. Onder directie- UAV van de Antea Group voerde Batec de werkzaamheden in het kader van de raamovereenkomst Schilderwerk en klein onderhoud in Stadsdeel Zuid uit.


Dankzij de diversiteit aan werk- zaamheden kon Batec haar brede expertise volop inzetten, vertelt werkvoorbereider Sjoerd Groot. “Het werk varieerde van betonschades


repareren en kitvoegen vervangen tot het aanbrengen van slijtlagen, carbonatatie- remmende en scheuroverbruggende coatings en anti-graffiti bescherming.”


Het schilderen van de - voornamelijk stalen en houten - leuningen kostte door bovenmatige roestvorming wat meer tijd, ook doordat de stalen liggers van enkele bruggen vanaf pontons behandeld moesten worden. “Dankzij deze mooie, diverse opdracht, waarvan ik ook de uitvoering mocht doen, ken ik Amsterdam inmiddels als mijn broekzak.


De bruggen zien er weer perfect uit. Wij hopen dat de raamovereenkomst wordt verlengd!”


Verse betonreparateur


Vakmensen hebben de toekomst en Batec biedt jongeren, zoals Jurmey Brugman, de kans om betonreparateur te worden.


Vorig najaar begon Jurmey (22) bij ons in het kader van de tweejarige LSVB- opleiding Betonreparateur niveau 2. Inmiddels loopt hij, na de vereiste instructies en met de juiste PBM’s, met een van onze ervaren betonreparateurs mee. Op de werken leert hij praktische zaken, zoals het herkennen van beton- schades, het saneren van beton en het aanmaken van betonreparatiemortel.


De opleiding begint met het behalen van het VCA-diploma, want veiligheid staat


voorop. Daarna volgt het echte werk, waaronder beton saneren, wapening ontroesten, beton reinigen en stralen, bekistingen stellen, handmatig beton repareren, betonspuiten en beton conserveren.


Als Jurmey eenmaal het diploma Betonreparateur niveau 2 heeft behaald, kan hij zijn kennis bij Batec in de praktijk brengen met ondersteuning van ervaren collega’s. Wij wensen hem veel succes!


Meer weten over Batec B.V.? Kijk op www.batec.nl of bel 0418 63 56 98.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56