search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
heden aan het zicht werden onttrokken. In plaats van traditionele krimpfolie heb- ben we gebruik gemaakt van polycarbo- naat platen, die sterker zijn en boven- dien bestand tegen de wind die op het IJsselmeer en de Waddenzee vrij spel heeft.” En gewaaid heeft het, herinnert Christian van Well zich: “Windkracht 10 hebben we meerdere malen gemeten. Desondanks hoefde het werk slechts één keer stilgelegd te worden. Die dag stormde het echt.”


CO2 -beperking


Een ander belangrijk EMVI-criterium in deze aanbesteding was duurzaamheid, zoals dat voor Rijkswaterstaat eigen- lijk altijd een kernpunt is. Christian van Well stelt dat het duurzaamheidsbeleid van Mourik hier mooi op aansluit. “Denk aan het scheiden van afvalstromen en een gedegen CO2


-plan.” Dat laatste


gaat onder meer over het minimaliseren van de CO2


-uitstoot op dit project. “Een


voorbeeld: in plaats van iedere dag op en neer te rijden vanuit Groot-Ammers, zat een deel van onze ploeg de hele week in de kost in de directe omgeving. Onze uitvoerder is met zijn hele gezin zelfs voor zes maanden verhuisd naar Friesland.” Een ander voorbeeld is dat, in plaats van aggregaten te gebruiken, alle installaties ‘gewoon’ op het lichtnet werden aangesloten. Dat vergde nogal wat regelwerk, “maar we hebben er heel wat liters diesel mee bespaard. En dat is een mooie bijdrage aan het beperken van de CO2


-uitstoot.”


Geen afval in het milieu Een aantal keren kwam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op bezoek, wat ook iets zegt over het belang van de Afsluitdijk voor de Nederlandse infrastructuur. De Inspectie was zeer te spreken over de manier waarop het milieu werd ontzien tijdens de renovatie. In het bijzonder gold dat voor de dichte steigerconstructie en de bitumineuze bakken die Mourik eronder bouwde om afval op te vangen. Het verwijderen van de coating door middel van skimmen geeft op zichzelf al minder afval dan water- of gritstralen. Stof, beton- en cementdelen die toch nog vrijkwamen, werden door deze constructie keurig opgevangen. Casper van Bree: “Op deze manier komt er helemaal geen afval in het milieu.”


Multidisciplinair werk Een project als dit is multidisciplinair en er zijn meerdere Mourik-bedrijven bij betrokken: Bouman Arkel voor het schilderwerk, Vogel voor de betonreparaties, Vogel Kathodische Bescherming voor het voorbehandelen van de oppervlakten met skimmen en hogedrukwater, Traffic & More deed het verkeersmanagement en Mourik Groot- Ammers de projectleiding. Casper van Bree vindt dat een voordeel. “Vaak zien we constructies met hoofd- en onderaannemers die wel zo goed mogelijk samenwerken, maar je merkt toch het verschil als die bedrijven echt bij dezelfde familie horen. Korte lijntjes, één aanspreekpunt en één gemeenschappelijk belang. Voor een opdrachtgever is dat prettig werken.”


Samenwerking in snelkookpan Vanwege het storm- en spuiseizoen op de Afsluitdijk moest het werk tussen 1 maart en 1 oktober worden uitgevoerd. En dat legde een behoorlijke druk op de planning, zegt Casper van Bree. “Mourik had na gunning van het werk feitelijk maar een week of zes voor de voorbereiding. Zoiets lukt alleen maar als alle neuzen in dezelfde richting staan.” Op voorhand was men bij Rijkswaterstaat nog best huiverig voor de planning, met name omdat in dezelfde periode ook nog een andere aannemer op de steigers moest om het door Daan Roosegaarde bedachte iconische effect aan te brengen. “We hebben tot de startdatum in maart heel


18 Nr.7 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56