search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wie is Wiepkje van den Burg-de Rooij, adjunct-directeur Betonvereniging?


Wiepkje van den Burg-de Rooij is opgegroeid in een middenstandsgezin. Haar jeugd werd gekenmerkt door met zijn allen hard werken en samen de klus klaren. Zij heeft opleidingen gevolgd op financieel gebied, zoals de studies SPD 1 en 2. Zonder uitzondering heeft ze dit in de avonduren gedaan. Inmiddels werkt Wiepkje ruim 25 jaar bij de Betonvereniging. De Betondag is een belangrijk deel van haar werk. Bij haar aantreden als hoofd administratie werd deze dag nog geheel door derden georganiseerd. Daarin heeft zij snel verandering weten te brengen. Nu wordt de organisatie van het congres en de expositie geheel door het bureau van de Betonvereniging uitgevoerd. Een ander belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden is de organisatie van de Betonprijs. Ook is zij de afge- lopen jaren druk doende geweest met de organisatie van het internationale fib- symposium in Maastricht. Verder is zij continu met vernieuwing bezig. Zo zijn er het afgelopen jaar in het eigen kantoor in Gouda trainingslokalen gerealiseerd, waar inmiddels veel cursussen worden gegeven.


ken in aanmerking die in Nederland of in het buitenland door Nederlandse be- drijven zijn gerealiseerd en waarbij de goede eigenschappen van het bouw- materiaal beton op bijzondere wijze tot uiting komen. De avond voor de Beton- dag worden de prijswinnaars van de Be- tonprijs bekend gemaakt. (Inmiddels zijn de genomineerden bekend; meer infor- matie via OTAR Digitaal). Verder reiken we dit jaar voor de veertigste keer de ENCI Studieprijs uit. Deze prijs onder- steunt, beoordeelt en bekroont afstu- deerprojecten waarin het materiaal be- ton een prominente rol vervult. Nieuw op de Betondag is de banenmarkt. Op deze markt kunnen bedrijven vacatures kenbaar maken. Vanwege deze banen- markt hebben wij studenten actief be- naderd om de Betondag te bezoeken.’


Waarom is netwerken binnen jullie branche zo belangrijk? ‘Op de Betondag wisselen mensen uit onze branche vele nieuwtjes uit en wor- den noviteiten getoond. Specialisten van verschillende bedrijven zoals aan- nemers, constructeurs, betontechno- logen, onderwijsinstellingen en onder- zoeksinstituten delen hun expertise. De


8 Nr.7 - 2017 OTAR


op deze dag gelegde contacten worden naderhand uitgebouwd en verdiept en leiden tot verdere ontwikkeling van ken- nis en toepassingen. Behalve gekende ontwikkelingen als ultra-hogesterktebe- ton zijn er ook recente innovaties te zien op de Betondag zoals buigbaar beton en zelfhelend beton.’


Wat is ultra-hogesterktebeton? ‘Ultra-hogesterktebeton is de opvolger van hogesterktebeton. Niet zozeer een verbeterde versie van hogesterktebe- ton, dat op zijn beurt een verbetering was van gewoon beton, eerder is er bij ultra-hogesterktebeton sprake van een geheel nieuwe technologie waarbij de algehele prestatie van beton centraal staat.’


Wat is dan het nieuwe van de technologie van ultra- hogesterktebeton?


‘Die nieuwe technologie heeft zowel be- trekking op het gebruik van grondstof- fen als op de procestechniek. Een as- pect dat een belangrijke rol speelt bij ultra-hogesterktebeton, is de korrelpak- king. Dit wil zeggen dat de korrelgroot- tes van de verschillende componenten


elkaar perfect aanvullen, zodat een zeer dicht materiaal ontstaat. Ter vergelijking: het poriegehalte van ultra-hogesterkte- beton ligt tussen de 1 en 1,5 procent, terwijl dat bij het gebruikelijke construc- tieve beton ligt tussen 10 en 12 procent. Het poriegehalte van ultra-hogesterkte- beton is daardoor vergelijkbaar met ke- ramiek.’


Welke mogelijkheden biedt dit? ‘Het oppervlak van ultra-hogesterkte- beton is vrijwel ondoordringbaar voor vloeistoffen en het materiaal heeft een extreme bestandheid tegen agressieve omstandigheden. Dit resulteert in een flinke onderhoudsvrije levensduur. Ul- tra-hogesterktebeton is daardoor zeer geschikt voor slanke en sierlijke con- structies zoals de Catharinabrug in Lei- den. Deze brug is met een lengte van 36 meter de slankste brug in Nederland die is gebouwd met ultra-hogesterktebeton. Het zes meter brede dek is in het mid- den slechts 275 mm dik.’


Een recente innovatie is buigbaar beton. Hoe wordt dat gemaakt? ‘Buigbaar beton is licht en buigbaar, maar tegelijkertijd net zo stevig als tra-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56