search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Donaties gevraagd voor nieuw monument Roermond


Er zijn plannen voor een nieuw Verbindend Monument in het Nationaal Herdenkingspark in Roermond. Daar is nu al het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te vinden, dat in 1988 werd opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan zesdui- zend omgekomen militairen in Nederlands-Indië en Nieuw- Guinea. In 2003 kwam daar het Monument voor Vredesoperaties bij, aan de andere kant van het park, ter nagedachtenis aan de militairen die omkwamen bij vredes- missies. Het nieuwe Verbindend Monument legt de link tussen deze twee monumenten en is bedoeld ter herinnering en als gebaar van dank aan álle veteranen en hun tweede en derde generatie nakomelingen. Met het ontwerp zal kame- raadschap gesymboliseerd worden. Het Verbindend Monu- ment wil daarmee de traditie van het in kameraadschap


herdenken voor de toekomst zeker stellen. Het monument wordt ontworpen door Indiëveteraan Gerard van der Lee en zal medio 2018 geplaatst worden, met medewerking van de Stichting Nationaal Indië Monument 1945-1962. Het voor- nemen is om het op 1 september 2018 te onthullen, vooraf- gaand aan de jaarlijkse Indiëherdenking. (LvD)


Veteranen worden opgeroepen hun steentje bij te dragen om het Verbindend Monument te realiseren. Bijdrages kunnen worden overgemaakt op IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het NIM te Roermond, onder vermelding van Verbindend Monument. Een eventueel teveel aan donaties komt ten goede aan de instandhouding van het monument en de Stichting Veteranen Kunst.


Mijlpaal voor mariniers


Mariniers hebben sinds 2011 voor de 250e keer een koopvaardijschip beveiligd. De Vessel Protection Detachments (VPD’s) beschermen Nederlandse schepen die door gevaarlijke gebieden varen, zoals de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. De zwaarbewapende militairen nemen de beveiliging van het schip volledig over, ze plaatsen prikkeldraad, houden de uitkijk en grijpen in wanneer nodig. Foto: ministerie van Defensie


Bijleveld: onvoldoende voor bedrijfsveiligheid is onacceptabel


Minister Ank Bijleveld vindt het onacceptabel dat Defensie de bedrijfsveiligheid onvoldoende onder controle heeft. Ze reageert daarmee op de conclusie die de commissie onder leiding van oud Shell-topman Jeroen van der Veer eerder dit jaar trok in het rapport Het moet en kan veiliger. Uit het onderzoek dat de commissie Van der Veer op verzoek van Defensie uitvoerde, blijkt niet alleen dat de beheersing van risico’s onvoldoende is. Ook het voorkomen van herhaling van veiligheidsincidenten is onder de maat. Veiligheid is onvoldoende onderdeel van de strategie, de structuur, het systeem en de cultuur van Defensie, zo blijkt uit het rapport. Aanleiding voor het onderzoek was het OVV-rapport over het mortierongeval in Mali (zie Check Up 8-2017). Bijleveld beloofde alle aanbevelingen uit het rapport Van der Veer over te zullen nemen. Daarvoor moet Defensie volgens haar geld, tijd en menskracht vrijmaken. Ze vindt verder dat de risico’s voor militairen tot een minimum beperkt moeten blijven, ook al moeten ze zo realistisch mogelijk trainen. Als dat niet valt


8 maart 2018 Minister Ank


Bijleveld neemt het eindrapport in ontvangst


van Jeroen van der Veer. Foto: ministerie van Defensie


te garanderen en Defensie niet voldoet aan de zelf gestelde voorwaarden, “dan ook geen inzet”, zei Bijleveld stellig. “De militaire inzet moet passen bij het tempo van het herstel van de krijgsmacht en moet steeds voldoen aan onze veiligheids- eisen”, benadrukte ze. Het verbeteren van de veiligheid vraagt volgens haar ook om een gedragsverandering. “Dit geldt voor iedereen bij Defensie, van hoog tot laag.” (JR)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65