search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ooggetuige HUMANISTISCH RAADSMAN WIEBE ARTS OVER TRAINING PESHMERGA IN IRAK


hStrijd tegen ‘


Door: Gielt Algra D


e nu 50-jarige Wiebe Arts werd van september 2016 t/m januari 2017 uitge- zonden in het kader van


de Capacity Building Mission Iraq (CBMI), een missie waar militaire vaardigheden worden bijgebracht aan de Koerdische strijdkrachten, Peshmerga, die op hun beurt IS bestrijden. Arts weet waar hij over spreekt. Naast de Patriotmissie naar Turkije in 2014, nam hij ook met Dutchbat 3 deel aan de uitzending naar Srebrenica. Dat laatste overi- gens nog als beroepssergeant bij de Luchtmobiele Brigade.


Bibelfrühstück ‘Het goede clubje’ waar Arts het over


had, bestond uit een protestantse, Amerikaanse chaplain, een Duitse Pfarrer en een Hongaarse en een Canadese aalmoezenier. Arts was in Irak aanwezig voor de ongeveer 120 Nederlandse militairen die in het kader van deze uitzending naar het Koerdische gedeelte van Irak waren uitgezonden. Vlak bij de luchthaven van Erbil, de hoofdstad van de Koerdisch Autonome Regio, was een basis gebouwd, waarbij de buitenste beveiliging in handen was van de Koerdische gastheren. Elk land daarbinnen had weer een omheining om zijn eigen kampe- ment, waar de beveiliging in handen


38 maart 2018


was van zogenaamde contracters. De geestelijke verzorgers probeerden vooral boven deze ‘eilandjes’ uit te stijgen. “De Duitse Pfarrer hield zaterdagochtend een Bibelfrühstück, die bakte zijn eigen brood, dat was dus om meerdere redenen leuk om naartoe te gaan”, vertelt Arts. “En de Hongaarse priester hield de mis in het Italiaans en met kerst in het Latijn; daar zijn toen nog enkelen die wat Latijn op het gymnasium hadden gehad gaan kijken om te zien hoe het met hun overgebleven kennis van deze taal stond.” De tijden van de diensten waren aan iedereen bekendgemaakt en van welke richting men ook was, alles stond open voor iedereen. Een humanistisch raadsman mag dan een normaal verschijnsel zijn in de Nederlandse krijgsmacht, dat is het dus internationaal gezien zeker niet. In de meeste andere landen wordt de geestelijke verzorging vooral uitgevoerd door vertegen- woordigers van de traditionele gods- diensten. “Ik heb een presentatie


et grote kwaad’


“Daar was het echt mooi, een goed clubje.” Zo refereert humanistisch raadsman Wiebe Arts aan zijn tijd in Irak en de samenwerking met de andere buitenlandse geestelijke verzorgers aldaar. Nederlandse militairen trainen daar de Koerdische strijdkrachten. Hij merkte dat ze in Irak zinvol en dankbaar werk deden, voor mensen die in een regelrechte oorlog zaten.


over het humanisme gegeven in het Engels”, vertelt Arts. “Die had ik in Turkije al gemaakt en ik heb van het humanisme en de Nederlandse Diensten Geestelijke Verzorging verteld hoe het in elkaar steekt. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat we allemaal hetzelfde werk doen, maar vanuit andere bronnen onze voeding halen. Ik heb daar in Irak fijne contacten aan overgehouden.”


Dankbaarheid Waar Arts ook overtuigend over


spreekt, is de ‘zinvolheid’ van de missie. Niet alleen voor hemzelf is


‘Een dolletje maken, even met de mannen gaan voetballen, dat doet heel veel goed’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65