search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wie Zas matst…


Dit boek zou niet hebben misstaan in het eerste Checkpoint-nummer van dit jaar over militaire humor. Indiëganger en onderofficier- instructeur Siegmund Zasada (hij heeft een Poolse achtergrond) verhaalt in Wie Zas matst… over zijn militaire leven van 1947 tot 1984. Het is een anekdotisch boek geworden, opgebouwd uit korte hoofdstukjes vol typisch militaire grappen en jolijt: ‘Is de koffie niet te heet? Antwoord: nee, ik heb er mijn vinger in gehad. Goed voor m’n eczeem.’ Tegelijk echter – en dit is zeker een sterk punt van het boek – zijn de sfeerbeschrij- vingen en gevechtsverhalen vaak erg raak en soms ook ontroerend. Dat Zasada in


de smaak viel bij vrouwen, blijft niet onopgemerkt. Het verhaal over een lijf vol bloedzuigers na een uitput- tende jungletocht is even onsmakelijk als doeltreffend. Indrukwekkend is zijn relaas van een dodelijk oefen- ongeluk met explosieven dat ontstaat door een tragisch misverstand. Leerzaam is zijn uitleg over navigeren in het oerwoud. Als hoofd welzijnszorg ontving hij het legendarische cabaretduo Mini en Maxi. Kortom, ‘Zas’ is een prima verhalenvertel- ler en dat doet hij op een afwisselende manier. Veel van wat hij opdist, zal her- inneringen oproepen bij iedereen die na de oorlog bij de landmacht diende. Een aanrader. (CK)


Wie Zas matst… Militaire herinneringen van Noord- Celebes tot Weert – S.E. Zasada 203 pagina’s € 17,95 Uitgeverij Nieuw Zuid www.boekenbestellen.nl ISBN 9789082801200


De strijd rond St.-Oedenrode


Je zou denken dat over operatie Market Garden, de poging van de geallieerden om snel richting Duitsland door te breken, zo’n beetje alles wel geschreven is. Oud- militair Gerard Saes meent toch een leemte te hebben ontdekt met de belevenissen van de 101e Airborne Divi- sion nadat eenheden daar- van op 17 september 1944 in het gebied rondom Son, Best en St. Oedenrode geland waren. In De strijd rond St.-Oedenrode beschrijft hij de gevechten die de Ame- rikanen de dagen daarop leverden met de Duitse bezetters. Dat hij daarbij gekozen heeft voor een fic- tief verhaal, ook al is dat binnen de lijnen van wat er zich werkelijk heeft afge-


speeld, is wat minder geluk- kig. De romanvorm doet op zijn minst een (romantisch) subplot of een karakter- ontwikkeling vermoeden, maar daar is geen sprake van. In het boek worden weliswaar talloze – al dan niet fictieve – hoofdpersonen geïntroduceerd, maar ze komen geen van allen tot leven. Afgezien daarvan weet Saes op het militaire vlak – daarbij onder meer geholpen door lokale oog- getuigen en Amerikaanse legerrapporten – wel waar hij het over heeft. Tot in de details worden de gevechts- handelingen en de gevolgen daarvan beschreven, inclu- sief een kijkje in de tactieken die daarbij werden beproefd. Daarmee is dit boek zeker


waardevol voor degenen die in (lokale) krijgsgeschiedenis zijn geïnteresseerd, maar bovenal een eerbetoon aan de mannen van de 101e Airborne Division die na deze klus ook nog werden ingezet op het zogeheten ‘manneneiland’ tussen Nijmegen en Arnhem en – na een korte rustpauze – tijdens het Ardennenoffensief. (FL)


De strijd rond St.-Oedenrode – Gerard Saes 224 pagina’s, geïllustreerd met enkele zw/w foto’s € 15,90 Novum Publishing, Amsterdam www.novumpublishing.nl ISBN 97893990489444


maart 2018


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65