search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check In I


k wil het spiernaakt doen!”, roept Ron Brandsteder na een half uur in de film Field of Honor. Het is illustratief voor deze enige Nederlandse speelfilm die de Koreaoorlog heeft opgeleverd. In het eerste


half uur wordt de indruk gewekt dat de Nederlandse Koreagangers zich voornamelijk bezighielden met ‘hoe- ren en snoeren’. De openingsscène speelt zich af in een bordeel en na een korte introductie van de hoofdperso- nen ontstaat er een ware seksorgie als de sergeant enkele Koreaanse dames tegen hun zin de bunker heeft binnen- gerommeld en de hormonen van soldaat Brandsteder beginnen op te spelen. Net als de Koreaoorlog zelf is Field of Honor (Het veld van eer) min of meer ‘vergeten’. En dat is in het geval van de film niet zo gek. Nadat de film met boegeroep was ontvangen op de markt van het befaamde film- festival van Cannes bleef hij twee jaar op de plank lig- gen. Bij de première werd Field of Honor ook door Nederlandse critici neergesabeld en werd Brandsteders speelfilmcarrière in de knop geknakt. Het steenkolenengels (vanwege de internationale markt!) van de voormalige quizmaster en andere Nederlandse bijrolspelers was misschien nog overkomelijk geweest, ware het niet dat het door Henk Bos geschreven scenario zo plat als een dubbeltje is. Bos was nota bene een Korea- ganger, sterker nog: zijn scenario was gebaseerd op de ervaringen van Koreaveteraan Peet van Daalem, een paracommando die op Celebes nog onder Westerling gediend had. Het leverde een ronduit knullig, onsamen- hangend en vooral ongeloofwaardig verhaal op, met kop noch staart. Voor de hoofdrol wist regisseur Hans Scheepmaker de Amerikaanse acteur Everett McGill te strikken, die later zou schitteren als Big Ed in de tv-serie Twin Peaks van David Lynch. Er is een scène waarin hij onder een tweetonner ligt met een voet bekneld onder een van de wielen (!) en verzucht: “Ik moet hier weg!” Hij heeft het ongetwijfeld over de film zelf. Kortom, een gemiste kans. Want wie de (echte) verhalen in deze Checkpoint leest, kan niet anders concluderen dan dat er volop militaire heroïek en drama was in de Koreaoorlog. De Slag bij Hoengsong zou een geweldige film kunnen opleveren. Wellicht iets voor Paul Verhoeven?


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Dit pictogram verwijst naar filmpjes, extra foto’s of informatie in de digitale Checkpoint. Zie www.veteraneninstituut.nl/checkpoint.


Inhoud


14


24


4 Veteraan in beeld Koreaanse veteranen


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Een verdeeld schiereiland Bijzondere geschiedenis Korea


12 Bestuur VOKS Kinderen van Koreaveteranen


14 Drie heftige tours naar Korea Veteraan redde baby


18 Korea in het Van Heutszmuseum Het verhaal van Ferry Titalepta


Uruzgan in beeld


20 Gewond in Korea ‘Het was een armoedig zootje’


Shakespeare tegen trauma’s


Korea: de vergeten oorlog


‘Flikker op man, ik leef nog!’


maart 2018 nr 2


Een militair van het NDVN tijdens de beklimming van heuvel 975 in Korea, 1951. Foto: NIMH


2 maart 2018 23 Viewpoint Van Bergen


24 Minister van Defensie Interview Ank Bijleveld


Foto: privécollectie Sjef Liebregts


Foto: ministerie van Defensie


Gratis naar


Roger Waters


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65