search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Onderzoek Defensie naar problemen Dutchbatters


Het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de gevolgen voor Dutchbat 3-veteranen van hun uitzending. Dit is de uitkomst van het overleg tussen Defensie en een werk- groep van Dutchbat 3-veteranen. Een aantal Dutchbatters kampt nog altijd met problemen als gevolg van hun uitzen- ding naar Srebrenica. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is om advies gevraagd voor de uitvoering van het onderzoek, dat waarschijnlijk één tot anderhalf jaar


zal duren en moet leiden tot een zorg- en ondersteunings- advies. De verkennende fase voor het inventariseren en afstemmen van de verwachtingen van de betrokken partijen is inmiddels gestart. Oud-lid van de Raad van State Hans Borstlap vormt de onafhankelijke begeleidingscommissie in deze verkennende fase. Daarna formuleert Defensie een definitieve onderzoeksopdracht. (LvD)


Laatste zwarte duivel overleden


In Canada is Tweede Wereldoorlog- en Indiëveteraan William Ramakers op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatst nog levende zwarte duivel. Zo wer- den de mariniers genoemd die in de mei- dagen 1940 vochten in de felle strijd om de Maasbruggen in Rotterdam. Ramakers was toen 17. De mariniers wisten de Duitse opmars over de Nieuwe Maas tot staan te brengen. Daarom werden de mariniers, gekleed in het donkerblauw, door de Duit- sers die schwarzen Teufel (de zwarte dui- vels) genoemd. In 2014 beschreef hij in een brief aan het ministerie van Defensie zijn wens om nog één keer Nederland en dan vooral Rotterdam te bezoeken. Het Korps Mariniers haalde hem en zijn dochters naar Nederland voor de Rotterdamse veteranen- dag dat jaar. Daarna werd hij op de Neder- landse Veteranendag als held ontvangen door de koning en premier Rutte. (LvD)


Veteraan William Ramakers ontmoet in 2014 minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert en premier Mark Rutte. Foto: ministerie van Defensie


Veteranen gaan partydrug testen in traumabehandeling


Nederlandse veteranen gaan de partydrug MDMA testen in hun behandeling tegen PTSS in het kader van een internatio- naal onderzoek. MDMA, ook de werkzame stof in xtc, maakt mensen meer open en remt hun angsten. Die effecten zouden veteranen kunnen helpen in hun therapie, ze zouden dan minder bang zijn om te praten en hun trauma’s te herbeleven, waardoor het verwerkingsproces een kans krijgt. De vetera- nen gebruiken maximaal een derde van de dosis die gebruikt wordt op feesten. Eerdere onderzoeken suggereren dat door het gebruik van de partydrug in combinatie met therapie 70 tot 80 procent van de mensen met trauma’s geneest. Die onderzoeksresultaten zijn misschien wel te mooi om waar te


6 maart 2018


zijn, zegt Eric Vermetten, hoofd van het onderzoekscentrum van de militaire geestelijke gezondheidszorg van Defensie, in de Volkskrant. “Dat willen we graag uitvinden. In een van de studies genas 83 procent. In andere experimenten driekwart. Er was geen terugval. Genezen is in mijn vak moeilijk.” In Nederland haakt de Arq Psychotrauma Expert Groep aan bij het Amerikaanse onderzoek. Aan de studie doen twee- honderd Amerikanen en dertig tot veertig Europeanen mee. Het is de laatste fase van het onderzoek, dat nodig is om het geestverruimende middel goedgekeurd te krijgen als erkend medicijn. (LvD)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65