search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 2P01 Voor een reünie, bestemd voor


Papa’s Heroes – 44e painf – gelegerd in Assen, uitzending Libanon post 7.20: 1979-1980, worden nog de e-mailadressen gezocht van Ton Stoopman, Joe Net- tekoven, André Veldhuis, Hans Kars en Eric Trum. De reünie zal plaatsvinden op zaterdag en/of zondag 7 en 8 april 2018. Locatie: Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Reacties: H. ter Mors, e-mail: hantermors@live.nl.


2P02 Gerard van der Lee zoekt wacht-


meester J.A. Kortekaas, 1947/1950 – 2e pel. 3e esk. 2e afd. HVB o.a. Oost-Java (onder commando van majoor Hollert) of familie van hem i.v.m. het destijds door hem geschreven gedicht Wij stonden maar rondom die kuil. Van der Lee was destijds pelotonscommandant van een ander pelo- ton bij hetzelfde eskadron. Reacties: G.F. van der Lee, Pr. Hendriklaan 1c, 1404 AR Bussum, e-mail: gerardvanderlee@casema.nl.


2P03 Erna Schaap zoekt namens haar


vader S.H. Schaap contact met zijn dienstmaatjes uit de periode 1961-1962 in Nieuw-Guinea, lichting 350. Reacties: E. Schaap, tel: 06-22765158, e-mail: erna.schaap@ziggo.nl.


2P04 Wim Voskamp zoekt Kees Rem-


merswaal. Remmerswaal heeft gewoond in Den Haag (o.a. in de Fahrenheitstraat) en is eind jaren veertig uitgezonden naar Ned.-Indië. Hij had een broer Jan en de


2P05 Piet Stoutjesdijk zoekt veteranen


die op 28 mei 1962 getuige zijn geweest van het sneuvelen van dpl sld 1 J.H.M. Groels uitWaalre. Groels maakte deel uit van de C-compagnie van het 6e infante- riebataljon, dat gelegerd was in Kaimana. Stoutjesdijk zoekt informatie op verzoek van Groels broer, die nog steeds worstelt met de afwikkeling destijds door Defensie en twijfel heeft over de juiste weergave van zijn overlijden in Nieuw-Guinea. Reacties: P. Stoutjesdijk, Herodotusplein 233, 5624 DJ Eindhoven, tel: 040-2420186, e-mail: lm.stoutjesdijk@t-mobilethuis.nl.


2P06 Phil Noordwal zoekt contact met


veteranen (of familie van hen) met wie hij gediend heeft in Ned.-Indië. Noordwal diende van 1946 tot ’50 bij 2-1 AAT 7 dec div en was gelegerd in Garoet, West-Java. Reacies: P. Noordwal, 1000 S Gilbert ST, 11 Hemet Ca 92543 USA, e-mail: noordco_1@juno.com.


voornaam van zijn vader was Albertus. Zijn vader werkte destijds bij het minis- terie van Oorlog. Voskamps ouders zijn in contact gekomen met de familie Rem- merswaal omdat vader en moeder Rem- merswaal tijdens de oorlog elke veertien dagen eten kwamen halen in Zoetermeer. Mogelijk is Kees Remmerswaal inmiddels overleden, misschien kan er dan nog con- tact gemaakt worden met zijn nakomelin- gen? Reacties: W. Voskamp, Poortugaal- straat 208, 2729 HK Zoetermeer. e-mail: w_voskamp@hetnet.nl.


2P08 Het Comité Geneeskundige Indië-


veteranen zoek veteranen en nabestaan- den van veteranen die gediend hebben bij een van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42 en 43e hulpverband- plaats (Hupva), 1e, 2e, 50e, 51e Veldhospi- taal, Hoofdverbandplaats, Chirurgische groep, Bloedtransfusiegroep, Gewonden- vervoercompagnieën, Militaire Hospi- taals en het Marine Hospitaal. Reacties: Reünie Comité Geneeskundige Indië- veteranen 1946-1951, E. Weijs-Postma, tel: 0521-370092, e-mail: ned.indie@veteranen.nl.


2P09 Het is 35 jaar geleden dat men van


Libanon post 7-23 elkaar gezien heeft, daarom vinden de initiatiefnemers dat het nu tijd is voor een reünie. Op 14 en 15 april wordt deze gehouden! Daar de orga- nisatoren niet iedereen hebben kunnen bereiken, hopen zij nu op meer reacties. Reacties (en info): e-mail: reunielibanon2018@outlook.com.


2P10 De dochter van een 1-1 AAT-


veteraan uit het verzorgingspeloton is bevriend geraakt met enkele 1-1 AAT- veteranen. Namens deze veteranen is zij op zoek naar hun kameraden. Was u van 1946 tot en met 1949 ingedeeld in de 1-1 Aan- en Afvoertroepen van de 7 dec div, gelegerd te Buitenzorg, Java? Wilt u dan uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en eventueel


2P07 In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de


bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het Brabants Historisch Informatie Centrum dit najaar samen met de Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers van WO II, Ned. Oost- Indië, Ned. Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna. De bedoeling is om zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een verhaal te vereeuwigen. Om hen zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, is de hulp van alle nabestaanden en betrokkenen nodig. Reacties: tel: 073-6818500 (op werkdagen), e-mail: info@brabantsegesneuvelden.nl, website: www.brabantsegesneuvelden.nl.


58 maart 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65