search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Meetingpoint


Veteranencafé Oss Geslaagde mix bij


De allereerste bijeenkomst eind vorig jaar overtrof zijn stoutste verwachtingen. Initiatiefnemer en Irakveteraan Ed Steiger telde maar liefst 48 bezoekers. Niet gek voor een eerste keer. Begin februari blijkt dat geen toevalstreffer te zijn. Het Veteranencafé Oss lijkt dan ook een blijvertje.


Door: Janke Rozemuller Foto: Birgit de Roij


S


amen met zijn echtgenote Linda Zonderwijk, die als burger bij Defensie werkt, en Anne-Marie Boerboom, begeleider van oud-militairen bij lokale herdenkin- gen, richtte Ed Steiger (61) eind vorig jaar het Vetera-


nen Platform Oss op. Een van de activiteiten van het platform is het Veteranencafé Oss. Met drie doelen, vertelt Steiger. “Maatschappelijke erkenning voor veteranen, gezelligheid en invulling geven aan nuldelijnshulp, vooral de wegwijzer- functie.” De oud-militair vindt het belangrijk dat de vetera- nen elkaar een beetje in de gaten houden zodat problemen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd. Het veteranencafé krijgt alle medewerking van de gemeente en wordt heel bewust midden in Oss in een café gehouden. “Als je maatschappelijke erkenning en waardering zoekt, dan moet je niet ergens achteraf op een kazerneterrein gaan zitten”, vindt Steiger. “Iedereen is hier welkom, ook niet-vete- ranen. Het is juist de bedoeling dat er ook mensen komen die vragen hebben of op een andere manier geïnteresseerd zijn. Openlijke communicatie dus.”


Bruin café Gecommuniceerd wordt er volop in Stadsherberg Wilhel-


mina, een typisch bruin café met kleedjes op tafel, koperen lampen en een biljart prominent in het midden. Man, vrouw, oud, jong, het is een geslaagde mix van bezoekers. Een van hen is Cynthia van Doorn, een 45-jarige Bosnië- en Rwanda- veteraan. Ze is voor de tweede keer naar het veteranencafé gekomen. Hoewel er wat haar betreft toch wel wat meer jon-


geren en vrouwen mogen komen, heeft ze het prima naar haar zin. “De verhalen over Bosnië, die ken ik wel. Ik geniet juist van de verhalen van veteranen met andere uitzendingen.” Een van hen is de bijna 90-jarige oud-hospik Gerrit van Til- burg. Als dienstplichtig soldaat diende hij tweeënhalf jaar op Java. “We hadden er veel eerder over moeten praten. Mensen moeten weten wat er is gebeurd.” Hij is samen met Bosnië- veteraan Michel Jacobs (52) gekomen. “Meneer Van Tilburg kwam vroeger als verzekeringsagent bij mijn ouders over de vloer. Ik kwam hem kortgeleden weer tegen toen ik mijn moeder bezocht in het revalidatiecentrum. We raakten aan de praat en ontdekten toen pas dat we allebei veteraan zijn.”


Bier en wijn Jacobs heeft zelfs een Bob geregeld. “Mijn vrouw heeft ons


gebracht en komt ons straks ook weer ophalen. Zo kunnen we allebei een wijntje of een biertje drinken.” Hij is zelf naar het veteranencafé gekomen omdat hij de laatste jaren meer met zijn uitzendingen bezig is. “Misschien omdat het 25 jaar gele- den is?” Net als zijn oudere tafelgenoot denkt hij dat erover praten helpt. En dat is nou precies wat er gebeurt in het bruine café tegenover het station van Oss.


Het volgende Veteranencafé Oss is op zondag 8 april vanaf 14.00 uur in Stadsherberg Wilhelmina.


Info: 06-20514861 of veteranenvan.oss.


maart 2018


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65