search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Je vergeet de ellende’


Vrijwel iedere donderdag is Koreaveteraan Wim Kramer als vrijwil- liger aanwezig in het Van Heutszmuseum op de Oranjekazerne. Als 19-jarige marinejongen prijkt hij daar op een van de foto's.


Dubbel Check


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


P


as 16 jaar was Wim Kramer toen hij bij de marine kwam. Thuis waren ze erop tegen, maar daar trok hij zich niks van aan. Kramer: “Ik had een oudere moeder en drie veel oudere zusters, het was alsof ik vier moeders had. Ik wilde dus liefst altijd ver van huis zijn. Ik had altijd


een varende plaatsing.” Zodra hij zich als 18-jarige vrijwillig kon aanmelden voor overplaatsing naar een schip dat naar Korea ging, aarzelde hij geen moment. “Het avontuur lonkte.” Het schip waarop hij als machinist-stoker in 1953 naar Korea voer, was de Hr.Ms. Dubois, een Amerikaans fregat dat door de Amerikanen in bruikleen was gege- ven aan de Nederlandse marine. Net als veel andere Koreagangers dacht Kramer dat het in Korea lekker warm zou zijn. Het lag immers op 38e breedtegraad. “Net als Spanje, dacht ik toen.” Dat viel zwaar tegen. Het was oktober en het was bitterkoud. Ook voor Kramer, die zijn warme stookplek regelmatig moest verla- ten om stoom te leveren aan het bevroren geschut en om het dek, dat door buis- water bevroren was, te ontdooien. “Maar ach, het is zo lang geleden. Je vergeet de ellende.”


Tyfus De Dubois kwam na de wapenstilstand in Korea aan. Toch moest Kramer nog


oorlogswacht lopen. “Maar wij als marinemensen hadden vergeleken bij de man- nen van het Regiment van Heutsz een makkie hoor”, benadrukt hij. “Hoewel het eten aan boord altijd erg slecht was. Het brood was zuur en in de zomer bij 40 graden zaten we aan de snert. Ik heb drie maanden in een hospitaal in Japan gelegen; daar heb ik fantastisch gegeten.” Kramer lag in het hospitaal omdat hij tyfus had opgelopen. Hij was op weg naar de vliegbasis K9 bij Pusan toen het luchtalarm afging. Langs de weg dook hij in een van de schuttersputjes, maar dat stond vol water. Kramer: “Niet lang daarna kreeg ik hele hoge koorts. Ik heb daar die tyfus opgelopen.” Na zijn herstel probeerde Kramer weer aan boord te komen van de Dubois door het schip achterna te vliegen. In Hongkong zou hij aan boord kunnen gaan, maar toen hij daar arriveerde, was het schip net uitgevaren. Dan maar doorvliegen naar de Filipijnen. Daar aangekomen, was het schip ook weer net vertrokken. Na vele omzwervingen was Kramer terug bij af en kon hij uiteindelijk in het Japanse Sasebo weer aan boord.


Verbrijzeld Tot mei 1957 bleef Kramer bij de marine. Toen kreeg hij een verkeersongeluk


waarbij zijn been verbrijzeld raakte. In 1960 werd hij afgekeurd. “Ik lag in het ziekenhuis en ze stonden op het punt om mijn been te amputeren”, vertelt hij. “Maar toen kwam er een aalmoezenier bij een andere jongen op bezoek. Die knaap wees naar mij en zei tegen die aalmoezenier dat ik er erg aan toe was omdat mijn been geamputeerd zou worden. Die aalmoezenier wist echter een arts in het militair hospitaal die mijn been wel zou kunnen redden. En dat is gelukt.” Kramer tikt op zijn been en zegt: “Deze heb ik aan die aalmoezenier te danken.”


32 maart 2018


Naam en leeftijd: Wim Kramer (83)


Uitzending: Korea


Rang en functie: machinist-stoker


Is nu: bestuurslid VOKS en vrijwilliger bij het Van Heutszmuseum


Hekel aan: sterke verhalen die als waargebeurd worden verteld


Pronkstuk Van Heutsz- museum: de muur met de schilden en foto’s van de marineschepen die aan de Koreaoorlog deelnamen, met name van Hr.Ms. Dubois


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65