search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Evenementen 2018


De evenementenkalender voor 2018 is bekend! zaterdag 5 mei: Herdenking capitulatie Wageningen in Wageningen


zaterdag 30 juni: Nederlandse Veteranendag in Den Haag


donderdag 12 juli: Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine in Den Helder


zaterdag 1 september: Nationale Indië- herdenking in Roermond


woensdag 12 september: Veteranendag Koninklijke Luchtmacht


vrijdag 5 oktober: Veteranendag Koninklijke Marechaussee


Theater of War


Op 23 maart (in Doorn) en 24 maart (in Amsterdam) om 20.00 uur organiseert De Balie in samenwerking met Theater of War twee bijzondere, gratis Nederlandstalige voorstellingen voor veteranen, militairen en burgers. Tijdens deze voorstellin- gen wordt Ajax van Sophocles opgevoerd door professionele acteurs. Dit eeuwenoude, universele en tijdloze toneelstuk beschrijft de psychologische en fysieke wonden die strijders toegebracht krijgen door oorlog. Na de opvoeringen is er een panelgesprek. Theater of War presenteert onder leiding van regisseur Bryan Doerries lezingen van Sophocles’ Ajax en Philoctetes voor militairen en burgers in de Verenigde Staten en Europa. Door deze toneelstukken op te voeren, wil Theater of War het stigma dat psychologische problematiek van (oud-)militai- ren nog vaak bij zich draagt, ontkrachten en het bewustzijn over de psychologische gezondheidsproblemen na terugkeer vergroten. Door middel van de toneelstukken van Sophocles introduceert Theater of War een gemeenschappelijke taal waarin in open gesprekken de impact van oorlog op indivi- duen, families en gemeenschappen wordt besproken. Deze opvoeringen en gesprekken genereren compassie en begrip bij het diverse publiek. Gezien de context waarin de stukken toen plaatsvonden, leek het Theater of War logisch dat (oud-) militairen nu ons iets kunnen leren over de drijfveren achter deze oude verhalen. En andersom hebben deze oude verhalen iets belangrijks en relevants te vertellen aan de veteranen en soldaten van deze tijd. Samen met De Balie gaat Theater of War op 23 en 24 maart in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts.


Speciaal voor veteranen hebben wij gratis kaarten beschik- baar. Kaarten voor beide voorstellingen zijn te verkrijgen via www.debalie.nl, tot één week van tevoren. Per veteraan zijn twee kaarten beschikbaar (toewijzing op volgorde van aanmelding).


Voorstelling De Basis - 23 maart 2018 - aanvang 20.00 uur Adres: Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn


Voorstelling De Balie - 24 maart 2018 - aanvang 20.00 uur Adres: Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017RR Amsterdam


maart 2018


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65