search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Berenproject Bosnië mede dankzij veteranen van start


Mede dankzij een bijdrage van veteranen die geld hebben ingezameld voor beren in Bosnië (zie Checkpoint 9-2017) is daar in februari een begin gemaakt met de inventarisa- tie van het aantal beren dat in gevangenschap leeft. Dat laten Bosniëveteraan Colin Bal en de stichting Bears in Mind weten. In april moeten alle beren zijn geteld. De resultaten worden daar vervolgens voorgelegd aan het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Waterbeheer. Doel is de beren (met toestemming van de eigenaar) weg te halen uit hun kooien en ze over te brengen naar een nog op te richten berenreservaat in Bosnië. De veteranen die zich inzetten voor de beren keren zelf in juni terug naar Bosnië en zamelen nog steeds geld in voor Operation Mackenzie, vernoemd naar de beer die in 1993 in Vitez werd bevrijd en tot zijn dood in 2015 in het Berenbos in Rhenen leefde. (JR)


Wie de beren in Bosnië wil steunen, kan een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL26 TRIO 0254 6926 64 t.n.v. Bears in Mind o.v.v. Operation Mackenzie. Info: www.bearsinmind.org.


Met een cheque van zijn huidige werkgever en in aanwezigheid van ridder MWO Marco Kroon


ging de inzamelingsactie van Colin Bal en andere Bosniëveteranen een half jaar geleden van start. Foto: privécollectie Colin Bal


Trump: militaire parade in Washington


Als het aan president Donald Trump ligt, krijgt Amerika een grote militaire parade in Washington. Hij wil zo de kracht van het Amerikaanse leger demonstreren en Amerikanen de kans geven om hun waardering voor het leger te tonen. Trump zou vorig jaar geïnspireerd zijn geraakt toen hij in Parijs de traditionele militaire parade op de Champs-Élysées op 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk, bijwoonde. In


tegenstelling tot landen als China en Noord-Korea kent Ame- rika geen traditie van militaire parades. Wel lopen veteranen mee in parades zoals op 4 juli, Independance Day. Op deze nationale feestdag worden militairen geëerd en overleden veteranen herdacht, maar er zijn dan geen demonstraties van militaire voertuigen en wapens. (JR)


Militair fotograaf en veteraan derde bij Zilveren Camera


Fotograaf sergeant-majoor Gerben van Es van het Mediacentrum Defensie is derde gewor- den bij de Zilveren Camera (categorie nieuws internationaal enkel beeld). De luchtmacht- veteraan behaalde die notering met een foto die hij tijdens de NAVO-oefening Iron Wolf in Litouwen maakte. Van Es houdt sinds kort op defensie.nl een weblog bij over zijn werk als militair fotograaf. Defensiefotografen en militair fotografen sturen wel vaker foto’s in voor de Zilveren Camera. In 2010 ging die naar Evert-Jan Daniëls, een aan Defensie verbonden reservist, en in 2015 naar militair fotograaf Hille Hillinga, die met het in beeld brengen van de aankomst van stoffelijke resten van vlucht MH17 op Vliegbasis Eindhoven won in de categorie binnenlands nieuws. (JR)


De inzending van luchtmachtveteraan Gerben van Es. Foto: ministerie van Defensie maart 2018 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65