search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
bijzonder DNA’


Minister van Defensie Ank Bijleveld in gesprek met Nederlandse militairen tijdens haar bezoek aan Jordanië. Foto: ministerie van Defensie


maken. Toen dacht ik: we doen het gewoon. Het betekent wel dat ik nu 185 kilometer van mijn woonplaats Goor werk, dus doordeweeks verblijf ik in Den Haag in een flatje.”


Inzet F-16 Op 26 oktober werd Bijleveld samen


met de andere leden van het kabinet- Rutte-III geïnstalleerd. Tijd om even rustig te landen in de statige en historische werkkamer aan Plein 4 was er niet. “Dat had ik al een keer eerder meegemaakt als staats- secretaris van Binnenlandse Zaken, maar toch was het wel een grote overgang. Dan word je het water ingegooid en hop… zwemmen.” In de weken na haar installatie moest ze direct een aantal keren in de Tweede Kamer verschijnen, ging ze met het regeringsvliegtuig naar Finland en Brussel voor NAVO- en EU-verplichtingen en bezocht ze diverse Defensieonderdelen. En met oud en nieuw was ze op bezoek in Jordanië. ”Ik vond het heel mooi om te zien hoe 150 militairen daar met veel passie werken om ervoor te zorgen dat onze F-16’s daar weer ingezet kunnen worden.” Tussendoor nam ze ook nog eens afscheid van de provincie Overijs- sel, waarbij ze werd bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nas-


sau. Daarbij verscheen haar vader, kolonel b.d. Schouten, onaangekon- digd op het podium om zijn dochter vol trots toe te spreken. Bijleveld: “Dat was een ontroerend moment. Hij sprak maar drie zinnen, maar na elke zin was er applaus. Toen het nieuws van mijn benoeming uitlekte, ben ik het mijn ouders zelf gaan vertellen. Mijn vader had uiter- aard enkele goede tips voor het wer- ken binnen Defensie. Zo vond hij – en zo zit ik zelf ook in elkaar – dat je vooral veel met de manschappen moet praten. Het ministerie op Plein 4 is ver weg van wat mensen in het land zien en ervaren.”


Vierdaagse Bijleveld is geboren in IJsselmuiden,


maar door de diverse plaatsingen van haar vader binnen Defensie volgden daarna Woudenberg, Oos- terhout (Brabant) en Wijchen. Na haar middelbare school in Nijmegen


ging ze in Twente studeren, waar ze sindsdien woonachtig is. Ze herkent zich dus goed in datgene wat veel kinderen van beroepsmilitairen meemaken. “Ik zag mijn vader in uniform vertrekken en gelukkig ook weer terugkomen. Mijn ouders wonen al jaren langs de Vierdaagse- route in Wijchen en nog altijd zit dan het hele huis vol met oud-col- lega’s. Dan bakt mijn moeder cake en ik moest koffie – of iets sterkers – schenken voor de gasten. Ook toen ik al werkte, deed ik dat nog.”


Veteranendossier Ze kent dus het ‘bedrijf’ en het type


‘Amerika hecht veel waarde aan uiterlijk vertoon, maar het zorgsysteem is daar veel minder’


mensen dat er werkt. Haar keuze om het veteranendossier zelf onder haar hoede te nemen, is goed te ver- klaren. “Veteranen gaan mij aan het hart. Het gaat om een grote groep. Mannen en vrouwen die hebben gestreden voor de waarden waar wij voor staan. Dat je daar waardering voor uitspreekt, vind ik belangrijk. Dat kan ook het besef vergroten, juist in onze maatschappij, dat vrij- heid niet vanzelfsprekend is. Dat is lang niet altijd makkelijk over te brengen, maar met de verhalen van onze veteranen kun je dit goed voor het voetlicht brengen. In die zin zijn het onze ambassadeurs.” Ook het feit dat ze vanuit haar


maart 2018 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65