search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2T04 In de hoofdpresentatie van het


Fries Verzetsmuseum ontmoet u de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het plat- teland in Friesland beleefden. Verzet en vervolging, maar geen hongerwinter. Wel vluchtelingen en mensen die van heinde en verre melk en voedsel kwa- men halen. Te zien t/m 31 december 2019. Geopend: di t/m zo 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Fries Verzetsmuseum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden, tel: 058-2555500, website: www.friesverzetsmuseum.nl.


2T06 Veteranen staan centraal in de tentoonstelling Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen die t/m 1 juli in Museum Bronbeek te zien is. Aan de hand van de universele thema’s verlangen, vrij- heid en kameraadschap geeft de expo- sitie een indruk van de ervaringen van veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht voor de tegenwoordige bewoners van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek en hoe zij het wonen op Bron- beek beleven. In de tentoonstelling wor- den onder meer 15 veteranen geportret- teerd in foto’s, interviewfragmenten en levensbeschrijvingen. Verder omvat zij circa 35 schilderijen en ruimtelijk werk, gemaakt door veteranen, twee instal- laties staan buiten op het landgoed. Geopend: dagelijks (behalve ma) 10.00- 17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, website www.bronbeek.nl en www.veteranenkunst.nl.


2T07 De fototentoonstelling Veilig/


Onveilig, momenteel te zien in The Student Hotel, Wibautstraat 129 te Amsterdam, gaat over het thema veilig- heid. Vluchtelingen en jonge veteranen die in oorlogsgebieden woonden en werkten, laten in hun eigen beelden en woorden zien wat je nodig hebt om je ergens thuis te voelen. Soms voelen mensen zich veiliger in een oorlogsge- bied dan in ons ogenschijnlijk ‘veilige’ Nederland. Veteranen missen hier de broederschap en kameraadschap uit het leger. Een veiligheidsgevoel wordt niet alleen bepaald door het ontbreken van conflict, maar er spelen allerlei andere factoren een rol. De mooiste foto’s worden vanaf 2018 tentoongesteld in galeries en expositieruimten door heel Nederland. Kijk in de agenda op www.veiligonveilig.nl waar de exposi- tie te bekijken is.


2T05 In het Nationaal Monument Kamp Vught is vanaf 24 maart de expo-


sitie Vrouwen in verzet – Hannie, Truus, Freddie (ontwikkeld door Museum Haarlem) te zien. De tentoonstelling is gebaseerd op het boek Hannie (Peter Hammann) en toont de verzetsverhalen gezien door hun ogen. Het is de eerste keer dat er aan deze drie vrouwen gezamenlijk een tentoonstelling gewijd wordt. Bij deze tentoonstellingen wordt een aantal lezingen, herinnerings- ochtenden voor ouderen, stadswandelingen voor volwassenen, rondleidingen en workshops voor kinderen (in de vakanties) georganiseerd. Geopend: ma (apr t/m sept): 10.00-17.00 uur, di t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 12.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Nationaal Monument Kamp Vught, Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught, tel: 073-6566764, website: www.nmkampvught.nl.


2T08 In de expositie Verhalen uit de


Onderduik, te zien vanaf 7 april in Her- inneringscentrumKamp Westerbork, zijn ervaringen van joodse onderdui- kers te beluisteren en in onderduik gemaakte objecten uit de collectie van het Herinneringscentrum Kamp Wes- terbork te zien. Om onderduiken in de Tweede Wereldoorlog mogelijk te maken waren geld, relaties en honder- den opvangplaatsen nodig. Maar ook moed en bereidheid om een onzekere


maart 2018 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65