search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
onze sodemieter’ Beautiful Korean people


In februari 2018 nam Sjef Liebregts deel aan een revisit naar Zuid-Korea. “Dat is een belevenis, die maak je nooit meer van je leven mee. Je komt daar bij het hotel en dan staat al het personeel op een rij en allemaal klappen hè? Dat is onge- lofelijk. Wat wij voor de Koreanen betekend hebben, is met geen woord te beschrijven. Je voelt je er nederig door worden, waarom moet mij dit nu gebeuren? Die mensen zijn zo dank- baar, dat is niet te geloven, je hebt geen idee”, vertelt Lie- bregts als we hem op 16 februari, twee dagen na thuiskomst, spreken.


Kramer Het was zijn derde terugkeerreis en elke keer weer verrast


het hem. Dit keer gingen de herdenkingen gelijk op met de Olympische Spelen, die hemelsbreed niet eens zo ver ver- wijderd waren van de voormalige beruchte slagvelden waar de Nederlanders waren. Liebregts droeg daar een uniform met de indian head op de schouder aangebracht, het insigne van de Amerikaanse divisie waar het Nederlandse bataljon bij was ingedeeld. Hij werd hierdoor, ook bij de Olympische Spelen, vrijwel meteen herkend. “Alles staat stil voor je, alles staat stil en ze komen naar je toe. Het is een wereld die wij hier niet kennen”, vertelt hij over de manier waarop hij behandeld werd door de omstanders in Korea. Lachend ver- telt hij ook over het contrast, iets wat hij ook voor de camera’s van de NOS daar ter plekke uitgelegd heeft. “Toen ik terug- kwam met een gammele bus werd ik eruit gesodemieterd en daar stond ik moederziel alleen op een plein met mijn plunje- zakje. En moet je nou eens kijken.” Alles was tot in de puntjes geregeld door de Koreanen. Liebregts en de andere Nederlandse Koreaveteranen werden


Sjef Liebregts als militair. Foto: privécollectie Sjef Liebregts

dat zijn vader ondertussen was overleden. “Sjef, het is niet zo mooi”, zo had de commandant het slechte nieuws ingeleid, maar tot zijn verbazing had Liebregts allang begrepen waar het om ging.


Koud! Na aankomst in Korea werd hun “oude Engelse pakje”


ingeruild voor een Amerikaanse uitrusting. “Dat was fatsoenlijk, echt waar”, volgens Liebregts. Nodig was het ook, want ze verrekten van de kou toen zij daar in eerste instantie in hun totaal niet toereikende Britse uniformen aankwamen. Deze uitrusting was echter ook nog niet voldoende, zo bleek toen ze met de trein rich-


Premier Rutte en Liebregts in Zuid-Korea. Foto: privécollectie Sjef Liebregts


maart 2018 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65