search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veteranen met een missie VETERANEN IN GESPREK MET INBURGERAARS ‘Een welkome aan


Veteranen die taalles geven aan inbur- geraars. Het mag misschien een ver- rassende combinatie lijken, maar uit een pilot van het ROC en de Neder- landse Officieren Vereniging blijkt het prima te werken. Veteranen kennen immers de gewoontes en gebruiken uit andere landen en culturen. “En dat praat een stuk makkelijker”, aldus een van hen.


Herman Koek (l) met naast zich zijn partner Marjo van der Sluijs tijdens een taalles voor inburgeraars. Foto: Wilbert Bijzitter


Door: Janke Rozemuller


ot voor kort reden Bosniëveteraan Evert Hoogendoorn en zijn echtgenote Els regelmatig ruim 100 kilometer naar Emmeloord om daar gesprekken met inburgeraars te voeren. Het


echtpaar gaf daar samen met Libanonveteraan Herman Koek en diens partner Marjo van der Sluijs, die jaren- lang als burger voor Defensie werkte, invulling aan een pilotproject van het ROC Friese Poort en de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV). Na een positieve evaluatie wordt deze pilot nu voortgezet en uitgebreid. Koek krijgt


50 maart 2018


ROC Leeuwarden erbij en Hoogendoorn gaat van start bij het ROC in Ede. De twee oud-officieren, bevriend sinds hun laatste functie in de Harskamp, kunnen nog wel wat hulp gebruiken van collega-veteranen (zie kader Veteranen gezocht!).


Kerk en kratje bier In de woonkamer van Hoogendoorn ligt een witte multo-


map op tafel die gebruikt werd in de lessen spreekvaar- digheid voor inburgeraars. Daarin zitten A4’tjes met


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65