search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
problemen mee en at gewoon alles op.” Ook voor de lange termijn denkt Arts heel positief over de missie. Het is een soort ‘ontwik- kelingssamenwerking’ volgens hem. “Als er stabiliteit is in de regio, kun je ook over andere dingen na gaan denken.” Het was voor hem dan ook vanzelfsprekend dat de minister van Defen- sie tegelijkertijd met de minister van Ontwikke- lingssamenwerking op bezoek kwam. “Daar wordt altijd een beetje over gedaan van: oh die lui uit Den Haag… Maar je merkt dat iedereen het leuk vindt als de minister komt. En niet komen is helemaal fout natuurlijk.”


Patriots Arts ziet duidelijke verschillen met


de andere missies waar hij aan deel- genomen heeft. De BMDTF-missie (Ballistic Missile Defence Task Force), waarbij de Patriots naar Tur- kije werden gezonden in het begin van het conflict in Syrië, is alweer bijna vergeten. Op zich doet Arts dat niet veel, maar hij wil er wel over kwijt dat het voor de bemanningen niet niks was: “24 uur op, 24 uur af en maar naar een radarscherm kij- ken. Als er een raket aankomt, heb- ben ze ongeveer drie minuten. En er is een NAVO-top als ze wel op de


knop drukken en er is een NAVO- top als ze niet op de knop drukken. Daar is een zware wissel getrokken op een klein clubje, dat maand op,


‘Journalisten hadden een mening over Srebrenica, maar waren er niet geweest’


maand af 24 maanden lang de kar getrokken heeft. Bij die eenheid, het Defensie Grondgebonden Luchtver- dedigings Commando, hebben ze het er nu vast nog over.”


Srebrenica Over Srebrenica is natuurlijk wel


heel veel bekend geworden, maar dat was vooral achteraf. “Allemaal journalisten die ineens een mening hadden en daar was in anderhalf jaar geen journalist geweest”, vertelt Arts. Hij maakte de uiteindelijke val van Srebrenica niet mee, hij hoorde bij de groep verlofgangers die geen toestemming meer kreeg om terug te keren. Een situatie waar hij zich niet goed bij voelde: “Je weet dat jouw mensen daar zitten en als leiding- gevende voel je toch dat je daar moet zijn.” Het enige positieve dat hij hierbij kon zien, is dat hij met


de groep verlofgangers de erehaag kon vormen bij de terugkeer van het stoffelijk overschot van Raviv van Renssen, die even voor de uitein- delijke val van Sre- brenica door Bosnische Moslims was gedood. “Die erehaag deden dan in ieder geval geen mensen die hem niet kenden.” Arts hield het in het jaar 2000 voor gezien bij Defensie. Hij besloot eruit te gaan en


geschiedenis te gaan studeren in Groningen. Hij moest zich daarvoor wel in vijf maanden tijd opwerken voor het centraal schriftelijk vwo- examen, wat hem lukte. En zo zat hij weer tussen de 18-jarige studenten. “Heerlijk, ik heb heel veel van hen kunnen leren”, vertelt hij lachend. Na zijn studie zou hij een periode werken bij het Veteraneninstituut in Doorn, waarbij hij veel te maken had met veteranen. Hij kwam daar ook weer in contact met de Huma- nistische Geestelijke Verzorging, wat uiteindelijk zijn roeping zou zijn. Toen hij daarvoor opgeleid bleek te kunnen worden, was de beslissing snel genomen. En zo draagt Arts opnieuw het camouflage- pak, na een onderbreking van bijna tien jaar. “Voor mezelf is het heel begrijpelijk”, aldus Arts, “de cirkel lijkt zo rond te zijn.”


Nederlandse trainers samen met Koerdische Peshmergastrijders tijdens een trainingsscenario. Foto: privécollectie Wiebe Arts 40 maart 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65