search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OUD KOREA STRIJDERS


uden de eniging overeind’


op zoek gegaan en kwam toen uit bij de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Uiteindelijk ben ik hier ingeburgerd en is gevraagd of ik bestuurslid wilde worden.” De vader van Wijnands was beroeps- militair. “Zijn medailles zag ik wel, maar hij had het nooit over Korea.” Na terugkeer uit Indië kon hij zijn draai niet vinden in Nederland en meldde zich aan voor een periode in Korea. Na die missie kampte hij opnieuw met aanpassingsmoeilijkheden en opteerde voor een tweede termijn in Korea. “Hij diende in het Tweede en Veertiende Aanvullingsdetachement, dus ik kan heel goed nagaan waar hij allemaal acties heeft gepleegd. Maar het zegt me niets over hoe hij was.” Hij hoort vaak kleine stukjes. Zo sprak hij een Koreaveteraan die hem vertelde dat hij patrouille had leren lopen van Wijnands. “Of ik lees in een oude legerorder dat Wijnands twee keer een fototoestel heeft gewon- nen bij een loterij. Zo verzamel ik kleine, grappige dingen. De moeilijke dingen heeft hij voor ons verbor- gen. Hij is één keer naar een reünie geweest en daar zal hij best iets gezegd hebben.” “Mijn vader heeft dat nooit gedaan”, reageert Gommers. Door het contact met Koreaveteranen begrijpt hij wel beter waarom zijn vader bepaald gedrag vertoonde. “Daar zat bij hem ook wel wat; hij had beter wél kunnen praten.”


Vol van Korea Schreuders hoort de verhalen van


Gommers en Wijnands aan. “Mijn vader was, in tegenstelling tot het voorgaande, altijd vol van Korea. Hij heeft er veel over verteld, ik heb heel veel foto’s gezien. Hij sprak ook over de Tweede Wereldoorlog, toen hij in Ede in het verzet zat, maar hij had het nooit over zijn tijd in Nieuw-Guinea.” De zoon van de medeoprichter van de VOKS vertelt dat zijn vader echt


overal heenging. “Op iedere begrafe- nis heeft hij gespeecht, bij elke bijeen- komst, bij elke reünie. Hij kwam op voor de Koreastrijders, schreef brieven naar de minister, naar de koningin, weet ik het allemaal. En iedereen kende hem. Hij was bekend en berucht. Dat heeft hij heel lang volge- houden, tot hij niet meer kon.” In 2010 besloot de kolonel het voorzitterschap neer te leggen. Zijn zoon vertelt dat hij al jarenlang met zijn vader samen het verenigingsblad VOX-VOKS maakte. “Het was ook niet meer dan logisch dat ik op het moment dat hij vroeg of ik in het bestuur wilde komen, dat ook deed. Daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Ik onderhoud de website, maak de VOX, schrijf teksten, fotografeer en schrijf nog wel eens wat speeches.”


Suriname Wijnands is behalve penningmeester


ook iedere donderdag werkzaam in het museum op de Oranjekazerne. “Ontzettend leuk om te doen. Er komen regelmatig Koreaanse studen- ten en studenten geschiedenis. Recent kwam er iemand voor een onderzoek


heel specifiek voor informatie over Hill 325. Hij leert wat van ons, maar wij ook van hem en dat is het leuke van deze vereniging.” Eind vorig jaar bezocht voorzitter Fred van Russel van de Surinaamse Federa- tie van Oud-Strijders en Ex-Militairen de historische verzameling. In zijn gezelschap onder meer familieleden van in Korea gesneuvelde Surinaamse strijders. Van Russel diende zelf een jaar in Korea. “Het was erg leuk om mee te maken hoe zij hun gesneuvel- den herdenken. Ze hebben gezongen bij het monument, er was muziek, eten. Daar keek ik wel even van op”, vertelt Wijnands. Hij geeft aan dat tijdens de gesprekken de achtergestelde positie van de Suri- naamse militairen in Korea ter sprake kwam. “Niet bij de Nederlanders, maar bij de Amerikanen.” Van Russel schonk het museum een aantal foto’s uit Korea van het Nederlandse deta- chement. “Ik vond het heel bijzonder dat Van Russel zo openhartig sprak over de positie van de Surinaamse militairen in Korea. Het zat hem nog steeds hoog.”


Drie zonen van Koreaveteranen die bestuurslid zijn van de VOKS. Voor het Koreamonument in Schaarsbergen staan vlnr Pim Wijnands, Paul Gommers en Leo Schreuders. Foto: Birgit de Roij


maart 2018 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65