search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OVER WALVISSEN EN GARNALEN


Een bijzondere geschiedenis van een verdeeld schiereiland


Na de Japanse nederlaag in 1945 werd het Koreaanse schiereiland opgedeeld in twee bezettingszones langs de 38e breedtegraad. Het werd daarna een pion in de Koude Oorlog, waarbij de spanningen tot een militaire uitbarsting kwamen. De Koreaanse oorlog kostte twee miljoen levens en de bufferzone die werd ingesteld om de strijdende partijen uit elkaar te houden loopt ongeveer gelijk met startlijn van de oorlog. Is er hoop voor beide Korea’s?


Door: Christ Klep Foto: Karin Stroo


E


en Koreaans spreekwoord zegt: als walvissen vech- ten, verpletteren ze de garnaal. Tot het begin van


de twintigste eeuw koesterde het Koreaanse schiereiland een mate van onafhankelijkheid. Daarna ech- ter kwam Korea in het vizier van de machtige ‘walvissen’ China, Japan, de Sovjet-Unie en (na de Tweede Wereldoorlog) de Verenigde Staten. Vooral de brute Japanse kolonisering van 1910 tot 1945 hakte er flink in. De bezetters drongen hun cultuur op en eisten dat de Koreanen ook Japanse namen zouden aannemen. Tot de dag van vandaag vergiftigt de kwestie van de ‘troostmeisjes’ – de vele tienduizenden meisjes en vrou- wen die gedwongen werden Japanse soldaten te ‘troosten’ – de band tus- sen Japan en Korea. Na de Japanse nederlaag in 1945 volgde betrekkelijk onverwacht de opdeling van het schiereiland in twee bezettingszones langs de 38e breedtegraad. De gedachte eenheids- regering kwam er niet. Integendeel, in 1948 ontstonden twee nieuwe staten: in het noorden de commu- nistische Democratische Volksrepu-


10 maart 2018


bliek Korea en in het zuiden de door Amerika gedomineerde Republiek Korea. Tot op de dag van vandaag verzekeren beide afzonderlijke sta- ten dat ze het gehele Koreaanse volk vertegenwoordigen.


Oorlog op het schiereiland ‘Garnaal’ Korea werd een pion in de


Koude Oorlog. Al snel kwamen de spanningen tot een militaire uitbar- sting. In juni 1950 probeerde Noord- Korea met een verrassingsaanval de verdeelde natie te herenigen. De VS grepen onmiddellijk in onder de vlag van de Verenigde Naties. Washington deed ook een beroep op Nederland. Eigenlijk zat de rege- ring van Willem Drees daar niet op te wachten. Het aanbod van een militaire ambulance wezen de Ame- rikanen geërgerd af. Ook het ver- volgaanbod van een ambulance mét bemanning viel niet in goede aarde. Onder zware Amerikaanse druk (‘One country is letting us down: Holland!’) besloot de regering-Drees uiteindelijk tot het sturen van oor- logsschepen en een vrijwilligers- bataljon: het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN).


Intussen golfde op het Koreaanse schiereiland de strijd heen en weer. Na een succesvolle Amerikaanse landing bij Inchon in september 1950 werden de Noord-Koreanen teruggedreven naar de Chinese grens. Dat was het teken voor de kort daarvoor gevormde Volksre- publiek China om in te grijpen. De Chinese leider Mao Zedong stuurde honderdduizenden ‘vrijwilligers’ de grens over. Het NDVN kwam middenin deze felle strijd terecht en verloor meer dan 120 militairen. Niet dat de Nederlandse regering overliep van belangstelling voor het detachement in Korea. Slechts één keer bezocht een regeringsvertegen- woordiger de mannen aan het front. Die was bij terugkeer wel vol lof over hun properheid: de militairen van het NDVN hielden hun loopgra- ven keurig vrij van blikjes en andere rommel.


Een kunstmatige deling De Korea-oorlog kostte minstens


twee miljoen levens. De partijen bevochten elkaar tot een patstelling en sinds 1953 houdt een bufferzone (Demilitarized Zone, DMZ) beide


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65