search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek Bijdrages: Wiebe Arts, Christ Klep en Fred Lardenoye


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Operatie Keystone


Een pareltje in de geschied- schrijving van het militaire verleden van Nederland, zo mag je Operatie Keystone. Nederlanders bij de Special Air Service (SAS), december 1944 - mei 1945 zonder over- drijving noemen. Op basis van een groot aantal – en goed uitgezochte – bronnen, waaronder vele archiefstuk- ken en egodocumenten, nemen auteurs Rende van de Kamp en Jeoffrey van Woensel de lezer mee naar het Nederland van de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. In het bevrijde zuiden werden 27 mannen – veelal verzetsstrijders en/ of oud-militairen – geselec- teerd voor een loodzware opleiding bij de SAS in Engeland. Vijftien van hen volbrachten de opleiding en werden vervolgens ingezet bij operatie Keystone: een


Vandaag heb ik een Papoea ontmoet


dropping, half april 1945, op de Veluwe om storende aanvallen op de Duitsers uit te voeren, informatie over troepenbewegingen te verzamelen en samen te werken met het lokale verzet. Dit alles om de geallieerde opmars te ondersteunen. In heldere bewoordingen lezen we wie de mannen zijn, hoe de opleiding verloopt, over de afwegingen en planning die ten grondslag liggen aan operatie Keystone en hoe de operatie verloopt en uitpakt. Een verhaal over gewone mensen, die in een bijzon- dere episode een buiten- gewone prestatie leverden. De uitgebreide achtergron- den van geheime operaties vanuit Engeland maken het boek tot een compleet en overzichtelijk verhaal over een verwarrende tijd. Omlijst met afbeeldingen


en originele documenten is dit boek een aanrader voor iedereen die het naadje van de kous rondom de bevrijding van Nederland wil weten én die wil weten welke individuele Nederlan- ders daarvoor hun krach- ten, en soms hun leven of gezondheid, in de strijd gooi- den. (WA)


Operatie Keystone. Neder- landers bij de Special Air Service (SAS), december 1944 - mei 1945 – Rende van de Kamp en Jeoffrey van Woensel 228 pagina’s, geïllustreerd met zw/w foto’s € 21,95 (speciale veteranen- prijs € 18,95, zie aanbieding pagina 56) QV Uitgeverij, Nijmegen www.qvuitgeverij.nl ISBN 9789492435071


Het is een grote frustratie van veel Nieuw-Guinea- veteranen: de manier waarop Nederland is omgegaan met de oorspronkelijke bewo- ners van deze voormalige kolonie. Vooral omdat na de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan de Ver- enigde Naties in 1962 de net opgerichte Indonesische republiek al snel de touw- tjes in handen nam en de Papoea’s als tweederangs- burgers in eigen land ging behandelen. Daarbij worden elk tegengeluid en verzet tot op de dag van vandaag met harde hand de kop ingedrukt. Journalist Aad Kamsteeg beschrijft deze ontwikkeling in het boekje


28 maart 2018


Vandaag heb ik een Papoea ontmoet en doet dat aan de hand van een persoonlijk verhaal zoals ook uit de ondertitel blijkt: Het leven van Chris Padwa. Hij ont- moette de 75-jarige Padwa in 2014 en raakte onder de indruk van hem vanwege zijn verzetsactiviteiten tegen de Indonesische overheer- sing. Padwa werd enige tijd gevangengenomen en tot per- sona non grata verklaard in eigen land. Hij en zijn fami- lie wisten dankzij hulp van Nederlandse Nieuw-Guinea- veteranen te overleven, zo tekent Kamsteeg onder meer op. Over de toekomst van het land is hij somber; ondanks de mooie beloftes van de


opeenvolgende presiden- ten van Indonesië blijft de legertop – die de werkelijke macht heeft – voormalig Nederlands Nieuw-Guinea vooral als een wingewest beschouwen waar elke vorm van autonomie uit den boze is. (FL)


Vandaag heb ik een Papoea ontmoet. Het leven van Chris Padwa – Aad Kam- steeg 82 pagina’s, geïllustreerd met zw/w foto’s € 9,95 Uitgeverij Aspekt, Soesterberg www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789463383356


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65