search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
e-mailadres) doorgeven aan: veteranen1_1_aat@yahoo.com of sturen naar 1-1 AAT Veteranen, Getfertsingel 134, 7513 GD Enschede. De bedoeling is om een nieuwe reünistenlijst op te kun- nen stellen. Wellicht komt er ook weer een 1-1 AAT-nieuwsbrief (contactgegevens worden niet gedeeld met derden, uitslui- tend met 1-1 AAT-veteranen).


2P11 Hans Geijsen, OVW kpl van de 5e


Genieveldcompagnie, van eind 1946 tot eind 1949 actief op Midden-Java, is op zoek naar adressen van oud-collega`s. Na de laatste reünie is het contact vrijwel geruisloos verdwenen, hetgeen waar- schijnlijk door meerderen toch als een gemis wordt ervaren. Misschien is via e-mail en/of telefoon het contact enigs- zins te herstellen? Reacties: H. Geijsen, Hooiland 49, 7433 HB Schalkhaar, tel: 0570-622802, e-mail: jmgeijsen@simpc.nl.


Overleden 2O01 Op 22 september jl. is Frans Haze-


kamp op 92-jarige leeftijd overleden. Hazekamp was van 1947 tot ’49 naar Ned.- Indië uitgezonden en was batterij officier van de B-batterij van 1-12 RVA. Hij heeft diverse boeken geschreven, waaronder Het laatste grote gevecht in Indië (nog enkele exemplaren verkrijgbaar), 192 zware klappen in Indië en Twee broers, twee luitenants in Indië. In ’74 verliet hij de militaire dienst in de rang van reserve- majoor der artillerie. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, ’48, ’49. Ook was hij Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Corres- pondentie: M.P. Hazekamp, Zwanenweide 18, 3742 XX Baarn, e-mail: hhazekamp@planet.nl.


2O02 Op 26 oktober jl. is H.G. (Hennie) Poorthuis op 89-jarige leeftijd overleden te Oldenzaal. Poorthuis was korporaal bij het 403e Bataljon Infanterie, Regiment 4-6 RI. Hij vertrok in aug 1948 met troe- penschip De Groote Beer naar Semarang en keerde juni ’50 terug in Nederland. Hij had op verschillende locaties diverse functies, o.a. schrijver. Hij was jarenlang lid en secretaris van het veteranencafé Oldenzaal en droeg met trots zijn vetera- nenspeld. Correspondentie: M. Poorthuis (zoon), Hogelandstraat 3, 7573 CK Olden- zaal, e-mail: mpmpoorthuis@gmail.com.


2O03 Op 19 november jl. is lkol bd (R) 2P12 Simon Jan Martinus de Jong (foto;


1913-1950) is 27 juli 1946 vertrokken naar Ned.-Indië en ingedeeld bij de A divisie Soerabaja. Op 1 sept ’46 is hij overge- plaatst naar de Co. Z Brigade te Medan en op 1 nov ’46 naar de 25e Cie Aan- en Afvoertroepen (AAT) te Medan. Daar is hij per Koninklijk Besluit benoemd tot tijdelijk reservekapitein. Op 13 jan ’48 is hij overgeplaatst naar Batavia en op 28 feb ’48 per ms Groote Beer vertrokken naar Nederland. De meeste tijd was hij gestationeerd op Medan. Zijn kleinzoon zoekt mensen die daar, of op Soerabaja, met hem gediend hebben en/of informatie hebben over hem en de eenheden waar hij gediend heeft hebben. Reacties: M. Koppenaal, tel: 06-31288694, e-mail: matskoppenaal@icloud.com.


Aristides Witlox op 90-jarige leeftijd over- leden te Maastricht. Een markante vete- raan van 4-2 RI, die op Sumatra bij het C- verbindingspeloton was en zijn band met Indië altijd heeft behouden. Nadien was hij actief reserveofficier bij de Limburgse Jagers, waar hij mede de belangen van de veteranen borgde. Ook was hij actief in het reünie-verband van 4-2 RI. Hij zocht ook de confrontatie op met diegenen die de inzet in Ned-Indië bekritiseerden. Maar ook met de tegenstander van des- tijds op Sumatra. Correspondentie: N.C.S. Vroom, voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers, e-mail: vroom@home.nl.


2O04 Op 4 december jl. is Indiëvete-


raan Gerrit Aarnink uit Heeten (Ov) op 91-jarige leeftijd overleden. Aarnink heeft gediend bij 4-4-RI. Correspondentie: M. Aarnink (dochter), e-mail: m-aarnink@hotmail.nl.


2O05 Op 10 december jl. is Gerardus Barten op 90-jarige leeftijd overleden. Barten vertrok 24 sept 1948 met ms Johan van Oldenbarnevelt naar Ned.-Indië en


was op 1 juli ’50 teruggekeerd in Neder- land. Hij diende bij het 402 Bataljon Infanterie. Correspondentie: A. Broeren- Barten (dochter), Stadhouderslaan 6, 5361 BN Grave.


Boeken en tijdschriften 2B01 Gezocht: de boeken West-Zeeuws-


Vlaanderen. 1939-1946. Deel 1: Inval en bezetting en West-Zeeuws-Vlaanderen. 1939-1946. Deel 2: Vlucht en bevrijding (A.B.J. Goossens). Reacties: C.J. Hekker, tel: 06-30529448, e-mail: hekker-freeman@kpnmail.nl.


2B02 Gratis af te halen: 6 jaargangen van


De Opmaat (in mappen) en Checkpoint vanaf 2001 tot heden. Reacties: H. van Loenen, tel: 038-4442964.


2B03 Gratis af te halen: 5 jaargangen


Checkpoint (2013 t/m 2017). Reacties: J.E. Stijkel, Witherenstraat 20, 9561 KK Ter Apel, e-mail: j.e.stijkel@kpnplanet.nl.


2B04 Aangeboden: verzameling boeken


van Ned.-Indië (471 stuks) en Nieuw- Guinea (107 stuks). Graag alles in een koop. Reacties: J. Boltendal, Willem Lodewijkstraat 24, 9545 PB Bourtange, tel: 0599-354237, e-mail: jboltendal@home.nl.


Diversen 2D01 Arie Krijgsman meldt dat op


de website http://www.debakstafel.nl onder het tabblad Ten Anker een nieuw digitaal blad uitgegeven wordt met een gratis abonnement. In dit blad wordt geen nieuws vermeld, maar allemaal oude berichten, verhalen en ongein de marine aangaande. Reacties: A. Krijgsman, Abeel- straat 96, 3329 AG Dordrecht, tel: 078- 7507545, e-mail: arcon46@kpnmail.nl.


2D02 Stim: onderzoek naar hersensti- mulatie. Heeft u last van angst, trauma of agressie? De militaire GGZ onderzoekt mogelijke voordelen van een lichte vorm van hersenstimulatie in combinatie met uw reguliere therapie. Lichte elektrische stimulatie van de hersenen kan helpen om negatieve emoties en reacties beter te beheersen. Militairen en veteranen van 18 tot 60 jaar oud kunnen meedoen aan dit onderzoek. Locatie: onderzoeks- afdeling MGGZ in het UMC Utrecht. Deelnemersvergoeding: € 50,-. Reiskos- ten worden vergoed. Aanmelden of meer info? F.M. Smits, e-mail: f.m.smits-2@umcutrecht.nl, tel: 030-2502590.


maart 2018


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65