search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘De theaterwereld is een warme gemeenschap’


Joel (zanger van de veteranenklas- sieker Goodnight Saigon) en voor een belangrijk deel gaat over Vietnam- veteranen. Ondertussen kwam hij zelf lange tijd niet aan het behandelen van zijn ver- werkingsproblemen toe. “Ik kom uit een milieu waarin een posttrauma- tische stress stoornis als een zwak- heid gezien wordt. Het kostte me tien jaar om zelf te gaan werken aan de problemen die ik had. Gelukkig is de theaterwereld een warme gemeen- schap. Ik ben in psychotherapie gegaan en heb aan mijn verslavingen gewerkt, overigens zonder enige hulp van het Amerikaanse ministerie van Defensie of daaraan gerelateerde veteranenzorg.”


Shakespeare als therapie Omdat hij steeds meer overeenkom-


sten vond tussen zijn traumatise- rende militaire ervaringen en het werk van zijn favoriete auteur William Shakespeare ontstond bij Wolfert het idee voor een voorstel- ling daarover. Samen met zijn schoolvriend en regisseur Erik Tucker, zelf ook oud-militair, ont- wikkelde hij de solovoorstelling Cry Havoc, speciaal bedoeld om veteranen met PTSS te helpen bij het verwerken van hun trauma. Volgens Wolfert is een van de kernproblemen voor het ontstaan van trauma’s dat militairen wel worden klaargestoomd voor oorlogssituaties, maar dat ze


theater daar een heilzame aanvulling op kan zijn. Hij vindt daarvoor steun van de Amerikaanse psychiater Bessel van der Kolk, auteur van de bestseller The Body Keeps the Score. Met hem werkt hij ook samen in het theater, waarbij veteranen worden uitgenodigd om deel te nemen aan acteerworkshops of aan de nage- sprekken die een vast onderdeel zijn van Cry Havoc. Wolfert: “Onze op theater en Shakespeare gebaseerde programma’s maken gebruik van onderdelen van psychotherapie zoals narrative therapy, waarbij veteranen hun eigen verhaal vertellen, en tech- nieken waarbij trauma’s worden gedeeld. Dat zorgt voor een omvat- tende en geïntegreerde benadering van PTSS, depressies en andere traumagerelateerde symptomen. Zeg maar, theater als medicijn tegen trauma's.”


Cry Havoc De naam Cry Havoc is ontleend aan


het werk van Shakespeare. Daarin wordt Havoc volgens Wolfert gebruikt in de betekenis van de chaos die ontstaat in oorlogssituaties. “We neigen ertoe om dat vooral in oorlogen uit het verre verleden te plaatsen, maar het bestaat nog steeds. Alleen noemen we het nu collateral damage (bijkomende schade; red.).” In de solovoorstelling zien we Wolfert worstelen met zijn ‘demonen’, die refereren aan Shakespeare, maar


‘Overal worden de nagesprekken


beheerst door de vraag: hoe kunnen we elkaar helpen?’


niet worden ‘afgetraind’ als ze weer terugkeren in de burgermaatschappij. Zelf heeft hij ervaring met diverse therapieën om PTSS te behandelen, maar hij is ervan overtuigd dat


ook aan zijn eigen militaire verleden en dat van andere veteranen. “Ik hoop daarmee mensen die nog niet zo bekend zijn met het werk van Shakespeare toegang daartoe te geven


en mensen die nog niet zo bekend zijn met de ervaringen van veteranen inzicht te verschaffen.” Wolfert is in de VS al zo’n vijftien jaar bezig met dit soort voorstellingen. “Ik heb opgetreden in hele liberale maat- schappijen en hele conservatieve, maar overal worden de na-gesprekken beheerst door de vraag: hoe kunnen we elkaar helpen? In Amerika hebben we in de loop der jaren echt een publiek opgebouwd van veteranen, hulpverleners en onderzoekers.” Cry Havoc won ook al diverse prijzen op theaterfestivals en Wolfert is nu op tournee langs podia in Australië en Italië. “Ook daar is de show ontzet- tend positief ontvangen. Vooral in Italië vond ik dat opmerkelijk omdat de maatschappij daar niet zo verwe- ven is met het militair-industriële complex als in de VS. Maar ze hielden van de show en de boodschap die we verkondigen.”


De Engelstalige voorstelling Cry Havoc is te zien tijdens het The Hague Shakespeare Festival (19-22 april) op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 april, in het Paradijs Theater van de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Veteranen krijgen korting en betalen € 19,50 i.p.v. € 24,50 als ze boeken met de code ‘Veteraan’ via: https://www.ticketkantoor.nl/events/stet.


Meer veteranen(onderwerpen)


op de planken Dit voorjaar zijn er meer veteranen- producties op de planken te zien. Zo is er Theater of War met een voorstelling gebaseerd op Ajax van Sophocles die op 23 en 24 maart in de Amsterdamse Balie en in Doorn te zien is en waarvoor veteranen speciaal uitgenodigd worden (zie Van Doorn tot Den Haag, pag. 49). Enkele dagen later, op 28 maart, brengt Delta Dua, crossculturele theater- en muziekproducties, de voorstelling Wes- terling in Theater Zimihc in het Vorste- lijk Complex te Utrecht. Dit muziek- theaterstuk is gebaseerd op de acties van Westerling in Nederlands-Indië, gezien door de ogen van een van zijn mannen. De bedoeling is dat Westerling deze zomer vaker wordt opgevoerd. Voor meer info over het theaterstuk Westerling: www.deltadua.nl.


maart 2018 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65