search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VIER ZONEN IN BESTUUR VERENIGING


‘We ho ver


Het ging niet zonder slag of stoot, de benoeming van een niet-Koreaveteraan als bestuurslid van de Vereniging Oud Korea Strijders. Inmiddels zijn daar nog drie bestuursleden die niet in Korea hebben gediend bijgekomen. Sterker nog, ze zijn niet eens veteraan. “Als zonen van Koreaveteranen bieden we de hulp die nodig is om de vereniging voorlopig in stand te houden.”


In het midden staat sergeant 1 Henk Gommers. Samen met korporaal Willem Gillick is hij bezig met het maken van een springveer van telefoondraad. Die springveer willen ze gebruiken voor een bed, zodat ze niet op de koude grond hoeven te slapen. Foto: privécollectie Paul Gommers


Door: Marleen Wegman H 12


et langstzittende burger- bestuurslid is voorzitter Paul Gommers (71). Het vicevoorzitterschap, secre-


tariaat en de eindredactie van het verenigingsorgaan VOX-VOKS zijn in handen van Leo Schreuders (64), zoon van de vorig jaar juni overleden ere- voorzitter kolonel Leendert Schreu- ders. Het penningmeesterschap wordt uitgevoerd door Pim Wijnands (71) en het ledensecretariaat door Robin Rehmann. Oud-beroepsmilitair Gommers diende bij het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. Naast zijn werk- zaamheden voor de VOKS is hij


maart 2018


tevens actief als vrijwilliger bij onder meer VOMI Binnenland (Indië- en Nieuw-Guineagangers). “Daar gebeurt in feite hetzelfde: de leden zijn oud, maar zien op tegen het feit om niet- leden in het bestuur te benoemen. Dat is niet bespreekbaar. In dat opzicht trekken wij de kar door in het bestuur vier zonen van Korea-veteranen te benoemen. Wij houden de club over- eind zolang dat nodig is.” De vader van Gommers, Henk Gommers, ver- trok in juli 1951 naar Korea en kwam in augustus 1952 terug. “Wat hij daar precies heeft gedaan, weet ik niet. Kolonel Schreuders zei me, op basis van een foto, dat het erop lijkt dat hij toen pelotonscommandant was, maar voor de rest is het zoeken naar infor- matie.”


Star Hill De enige informatie die hij van zijn


vader heeft gehoord, is dat ze zijn beschoten door Amerikaanse artil- lerie. “Eigen vuur dus. Andere Korea- veteranen hebben dat later bevestigd. Een van hen vertelde dat de compag- nie van mijn vader betrokken was bij de aanval op Star Hill. Ik loop steeds tegen het feit aan dat de mensen die iets zouden kunnen weten, zijn over- leden. Ik had twintig jaar eerder moe- ten beginnen.” De ervaringen van Wijnands komen grotendeels overeen met die van Gom- mers. Zijn vader, Pim Wijnands, over- leed in 1979. Pas na het overlijden van zijn moeder kwamen de Koreaspullen op tafel. “Mijn vader heeft er niet of nauwelijks over verteld. Ik ben zelf


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65