search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redac- tie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brieven- rubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huis- adres) tothepoint@veteranen.nu.


Practical jokes en onderbroekenlol (1) Wat ik ga vertellen is geen practical joke (Checkpoint 1-2018),


maar is echt gebeurd. Ik voer in 1955 op Hr.Ms. Walrus, een onderzeeboot. Een van de twee koks was altijd in a hurry. Er werd omgeroepen dat de vuilwatertank werd uitgeblazen en zodoende de wc niet te gebruiken was. De kok had geen tijd om te wachten en deed wat hij had te doen op de wc. Toen hij wilde doorspoelen, kwam net de hoge druk aan om de tank te legen. Hij zat van onder tot boven vol met wat hij daar had achtergelaten en dat gold ook voor alle leidingen en kabels die daardoorheen liepen. Hij moest alles met een tanden- borstel schoonmaken, ook zijn neusgaten en oren. Daarna werd ik nog naar Nieuw-Guinea gestuurd met de Kortenaer. Ik was paai voor een klein landingsbootje, een LCA geloof ik. Daarmee heb ik toen geholpen om de ver- ongelukte KLM Constellation, de Neutron, te bergen en om van alles op te vissen. Na 56 jaar in Canada kan ik me alles nog best herinneren.


Ben de Bruin, Winnipeg, Canada Practical jokes en onderbroekenlol (2)


zwembad toe dat door de militairen was gevorderd. Wij had- den geen zwemkleding bij ons. Een van ons zei: “Laten we in onze onderbroeken gaan zwemmen.” Aangekomen bij het zwembad bleek er niemand te zijn. Toen zei ik: “Laten we in ons blootje gaan zwemmen, er is toch niemand.” Dat heb- ben wij toen gedaan, maar na een half uurtje kwamen er drie VHK’sters de trap af en zij zagen ons naakt in het zwembad zwemmen. Die dames gingen zich omkleden, ondertussen ben ik de onderbroeken uit het kleedhokje gaan halen en die hebben wij toen snel aangetrokken. Maar deze dames durfden niet meer bij ons in de buurt te komen. Later vroegen zij onze naam en van welk onderdeel wij waren. Wij gaven de infor- matie niet. Na een tijdje kwam er een wachtmeester en die herkende een van ons. Dat was ik! Na een paar dagen moest ik bij wijlen majoor Van Binsbergen op rapport komen. Hij vroeg aan mij of ik daar met twee maten aan het zwemmen was geweest, waarop ik ‘ja’ antwoordde. Daarop vroeg hij of ik wist wie die andere maten waren, waarop ik opnieuw bevestigend antwoordde. Wij hadden namelijk afgesproken dat ik hun namen mocht noemen. Zij vonden het niet eerlijk dat ik alleen gestraft zou worden. Dus we stonden een paar uur later op rapport met z’n drieën! We kregen negen dagen licht arrest, daarna vroeg de majoor of we nog iets te zeggen hadden. Droste antwoordde: “Maar majoor, die zwembroeken van ons zijn zo wijd dat je edele delen eronderuit hangen.” Waarop de majoor zei: “Daar heb ik geen zaak mee!” Na vier dagen vonden wij het wel genoeg om in de kazerne te blijven en piepten we de stad in. Daar werden we aangehouden door wijlen kornet Ruizendaal. Hij sommeerde ons om ons direct naar de kazerne te begeven. Hiervoor moesten wij later weer op rapport komen en kregen weer negen dagen licht arrest. Na dit voorval heb ik in mijn diensttijd nooit meer straf gehad. Nadat ik uit Indië kwam, solliciteerde ik bij de rijks- politie. Ik moest toen toestemming geven of zij mijn straflijst in mochten zien, maar na het lezen van mijn straflijst ben ik afgewezen. Daar stond namelijk in dat ik naakt had gezwom- men terwijl er dames aanwezig waren… Achteraf waren wij onze tijd ver vooruit, want wat je nu op de televisie ziet en op straat, daar was dat van ons niets bij. En wat wij deden, was uit nood geboren. De luchtmacht maakte van onze straflijst gelukkig geen punt.


Wim Geuze, Veenendaal


Met veel plezier heb ik de editie gelezen met al de verha- len over onderbroekenlol (Checkpoint 1-2018). Gelijk heb ik bijgaande foto op Facebook gezet met als bijschrift: ‘De vlieger klapt zijn vleugels als dank voor de goede landing’. Ik kreeg een reactie binnen die ik u niet wil onthouden: ‘Hij moest zijn vleugels wel vouwen anders kon hij niet op de lift.’ Waarop ik antwoordde: ‘Dat ik daar nou niet aan dacht!’ Terwijl ik zelf aan boord was en vaste paai van de F50 ben geweest met vaste vlieger Ltzvlw Kernkamp.


Paul van Geldere, Terneuzen


Zwemmen in je blootje We waren net drie weken in Indië en waren gelegerd in Tas- sik, in de Tjibeureumkazerne. Wij, dat waren ikzelf, Jan Droste en ik meen Jan Klepper. Wij gingen naar Tassik om onze sigaretten en chocolade te verkopen of te ruilen. Wij hadden het nogal warm en wilden voor afkoeling naar het


Te land, ter zee en in de lucht (2) Graag reageer ik op de ingezonden brief van Aart Lytlee uit Appingedam (Checkpoint 8-2017). Natuurlijk is het jammer dat Alle Hens niet meer op papier te ontvangen is. Ook voor mij geldt dat er geen computer in huis is. Nu verbaast het mij dat Lytlee niet weet dat er wel degelijk een echt marineblad, Marine Magazine, is verschenen dat Alle Hens vervangt. Hoe- wel ik direct lid ben geworden van dit magazine, dat voor- lopig maar twee keer per jaar zou worden uitgegeven om de animo te peilen onder de marinemensen, is het helaas alweer opgeheven door te weinig belangstellenden. Jammer, bijna hadden we weer een echt marineblad. Waarom hebben zoveel marinemensen het verschijnen van het Marine Magazine gemist? In mijn bezit zijn de eerste drie bladen. Bijzonder interessante bladen en volkomen in de lijn van wat Lytlee mist. Voor informatie kan ik verwijzen naar e-mailadres info@marinemagazine.nl en website www.marinemagazine.nl.


C. Waarts, Den Haag maart 2018 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65