search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KENNISMAKING MET MINISTER VAN DEFENSIE ANK BIJLEVELD-SCHOUTEN


‘Veteranen hebben een A


Minister Ank Bijleveld: “Defensie stond niet meteen als eerste op de lijst.” Foto: Birgit de Roij


Door: Johan Kroes en Fred Lardenoye


nk Bijleveld bevond zich op een toepasselijke locatie toen CDA-fractie- voorzitter Sybrand Buma


haar belde met de vraag of ze minis- ter van Defensie wilde worden: de Military in Boekelo, het evenement dat voortkomt uit militaire uithou- dingsproeven voor paarden. Ze gaf Buma niet meteen haar ‘jawoord’. Bijleveld: “Het kwam voor mij niet als verrassing dat ik gebeld werd, maar Defensie stond niet meteen als eerste op de lijst. Daar moest ik wel over nadenken. In de maanden daar- voor had ik natuurlijk gelezen wat er allemaal gebeurd was, bijvoorbeeld rondom het aftreden van mijn voor- ganger. Bovendien heb ik mij vooral op het terrein van het binnenlands bestuur bewogen. In die hoedanig- heid heb ik uiteraard ervaring opge- daan met bijvoorbeeld de crisistaak van Defensie, maar ik heb toch wel even gevraagd: waarom ik dan? Het bleek dat ze vooral zochten naar iemand met genoeg bestuurlijke ervaring op verschillende niveaus.”


Sinds kort staat Ank Bijleveld-Schouten aan het hoofd van Defensie, een dynamisch en soms lastig te besturen departement. Een onverwachte keuze, zo geeft ze zelf ook toe, want de 55-jarige Twentse rasbestuurder heeft zich in haar loopbaan vooral met binnenlands beleid beziggehouden. Even verrassend was haar keuze om het veteranenbeleid op zich te nemen, daar waar dat in het verleden een taak van de staatssecretaris was. “Veteranen gaan mij aan het hart.”


24 maart 2018


Krijgsmacht vernieuwen Na overleg met haar thuisfront, Bijleveld is getrouwd en heeft twee studerende dochters, en een nachtje slapen, besloot ze ervoor te gaan. “Het leek mij een interessante taak. Na jarenlange bezuinigingen kun- nen we nu weer bouwen, investeren. Hoewel ik mij realiseerde dat er de afgelopen decennia veel gebeurd is bij Defensie, vond ik het een mooi moment om aan te treden. We kun- nen met het extra geld de basis- gereedheid op orde brengen, voor- waarden verbeteren en de krijgs- macht vernieuwen. Een nieuw begin


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65