search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘De laatste tijd is er veel gesproken over de


nadelen van de can do-mentaliteit bij militairen en veteranen, maar het heeft ook veel voordelen’


vorige functies ervaring heeft met veteranen, maakte dat ze zich graag voor deze groep wil inzetten. “Als burgemeester van de gemeente Hof van Twente bezocht ik regelmatig regionale en lokale veteranendagen. Ik ontmoette daar bijvoorbeeld het veteranenechtpaar Erik en Lyanne Paskamp (zie Checkpoint 2-2011), die ik in mijn woonplaats nog wel eens tegenkom. Vorig jaar deden zij een 22-daagse challenge om PTSS onder de aandacht te brengen. Ik vind het mooi om te zien hoe zij aan het publiek vertellen over wat ze hebben meegemaakt en zich daar- voor willen inzetten. Net zo goed als de veteranen die meezochten naar Anne Faber. Dan is er een veteraan die zegt: ‘Je kunt natuurlijk wach- ten, maar waarom zou je niet mee gaan zoeken?’ Dat vind ik dus echt heel bijzonder. Het zijn allemaal mensen met een bijzonder DNA. Ze zetten zich met passie in voor de samenleving. De laatste tijd is er veel gesproken over de nadelen van de can do-mentaliteit bij militairen en veteranen, maar het heeft ook veel voordelen.”


Inloophuizen Hoewel minister Bijleveld zich de


komende maanden nog verder gaat verdiepen in het veteranendos- sier, wil ze zich desgevraagd al wel


uitspreken over het pleidooi van Veteranenombudsman Reinier van Zutphen voor een structurele vorm van financiering van de vetera- neninloophuizen door de Rijksover- heid. Bijleveld is daar niet direct warm voor te krijgen. “Ik vind dit soort inloophuizen heel waardevol. Ik ken er een aantal, ook in mijn eigen omgeving, maar ik vind het juist heel belangrijk dat het vanuit de maatschappij komt. Je kunt niet alles een taak van Defensie maken. Het gaat hier om maatschappelijke initiatieven en die zullen zelf moe- ten zoeken naar mogelijkheden, net zoals andere clubs en verenigin- gen dat moeten doen. We steunen diverse regionale activiteiten, maar gaan geen inloophuizen subsidië- ren.”


Claims Ook is ze in haar eerste weken als


minister geconfronteerd met de claim van de Srebrenicaveteranen. Hoe kijkt zij hier tegenaan? “Er is een uitgebreid nazorgsysteem voor veteranen. Bij claims gaat het om schade die echt met de uitzending samenhangt. Daar zijn goede rege- lingen voor en die moeten dan ook goed toegepast en snel afgehan- deld worden. Schade als gevolg van een uitzending wordt vergoed en dat moet ook goed gebeuren.


Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Maar ik heb het idee dat de regelingen goed zijn. Onlangs heb ik met een paar mensen over de nazorg gesproken en ik was onder de indruk van de hoeveelheid tijd en energie die ze erin stoppen. In de begeleiding van veteranen gaan we heel ver, dat vind ik mooi om te zien.”


Thank you for your service Vlak voor kerst deed minister Bijle-


veld via haar Twitteraccount een oproep om een kerstgroet achter te laten op veteranenkerstwens.nl, de kerstactie van het Veteraneninsti- tuut. Radio 2 pikte dit op en vroeg haar of we in Nederland niet meer Thank your for your service zouden moeten hebben. Ofwel: meer open- lijke waardering voor veteranen, zoals in de Verenigde Staten. Bijle- veld: “Daar hechten ze inderdaad veel waarde aan uiterlijk vertoon. Dat is mooi om te zien, maar het zorgsysteem is in Amerika veel min- der. Wij hebben een veteranenwet, een veteranenloket, het Veteranen- instituut en het Landelijk Zorgsys- teem voor Veteranen, dus de zorg en dienstverlening zijn goed geregeld. En ik denk dat die openlijke waarde- ring in Nederland ook wel gegroeid is met de Nederlandse Veteranen- dag, de zichtbaarheid van veteranen op 4 en 5 mei en een programma als Veteraan in de Klas. Ik ben zelf ook meer van de ‘voeten op de grond aanpak’ dan van de grootse mee- slepende aanpak. Thank you for your service moet natuurlijk wel gemeend zijn, maar het uitspreken van waardering vind ik wel van groot belang!”


Minister bezoekt veteranenorganisaties Op donderdag 26 januari werd minister Bijleveld


door de veteranenorganisaties in Doorn geïntrodu- ceerd in het veteranendossier. De Bond van Neder- landse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en stichting de Basis gaven een korte presentatie, waarna ze informeel sprak met medewerkers van het Vetera- nenloket en zorgcoördinator Ellen Kouwenhoven. Zij vertelde de minister iets over een bepaalde casus. “Dat ging prima, maar het ging wel heel snel allemaal. Als ik over mijn werk ga vertellen, dan kan ik zo een uur zitten. Maar de kern van mijn verhaal heb ik wel kunnen meegeven.”


26


maart 2018


Minister van Defensie Ank Bijleveld op werkbezoek bij het Veteranenloket in Doorn. Foto: Karin Stroo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65