This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Patrouilleschip voor het eerst op antipiraterijmissie


Het patrouilleschip Zr.Ms. Groningen is begin augustus voor vier maanden naar de wateren rond Somalië vertrokken. Met de Groningen zet de marine voor het eerst een patrouilleschip in voor antipiraterij, zo meldt Defensie. Het schip neemt deel aan EU-operatie Atalanta, een missie die zich richt op het terugdringen van piraterij voor de kust van Somalië door te patrouilleren en door het trainen van lokaal kustwachtpersoneel. De Groningen contro- leert schepen die door de Golf van Aden varen en beschermt en controleert schepen die rond de Hoorn van Afrika bij Somalië varen. Nederland levert al sinds 2008 een bijdrage aan de bestrijding van piraterij in deze regio. Dat gebeurde tot nu met multipurposefregatten, luchtverdedigings- en commando- fregatten en een amfibisch transportschip. (JR)


Oud-MID’er wil boek verbieden


Bemanning van Zr.Ms. Groningen neemt afscheid van het thuisfront. Foto: ministerie van Defensie


Een oud-medewerkster van de Militaire Inlichtingendienst (MID, nu MIVD) wil dat het boek De doofpotgeneraal van Edwin Giltay (zie ook Checkboek 3-2015) van de markt wordt gehaald, dat er een rectificatie komt en dat er een schadevergoeding wordt betaald. Eerder liet luitenant-generaal b.d. Ad van Baal al aan Checkpoint weten dat het boek voor een groot deel gebaseerd is op fantasie en dat er ten onrechte in wordt gesuggereerd dat zijn echtgenote voor de MID actief zou zijn geweest. Het boek beschrijft hoe een strijd binnen het inlichtingenwezen werd uitgevochten in het particuliere bedrijf waar de auteur destijds werkte en waar twee medewerkers van Defensie zouden zijn geïn- filtreerd. Het boek ligt al bijna een jaar in de winkel. Volgens de oud-medewerkster staan er veel fouten in het boek, waardoor zij in haar goede naam en eer zou zijn aangetast. Omdat het ook handelt over het ‘fotorolletje van Srebrenica’, een zeer gevoelige zaak, zou ook haar veiligheid in het geding zijn. Van Baal heeft vergelijkbare kritiek op de inhoud geuit. Auteur Giltay geeft in een persbericht aan dat de zaken in zijn boek wel kloppen en dat een aantal van de claims van de klaagster gaat over beweringen die er niet eens in staan. Hij wil graag met haar het gesprek aangaan, maar denkt er niet over om zijn boek uit de handel te halen. (LvD)


Gezocht: gedichten over veteranen


Voor het decembernummer van Checkpoint is de redactie op zoek naar bijzondere gedichten over vete- ranen. Iedereen mag meedoen, dus ook het thuisfront. De gedichten hoe- ven niet op rijm en mogen maximaal 150 woorden tellen. Een deskundige jury selecteert een aantal gedichten dat gepubliceerd wordt. De schrijvers ervan worden daarnaast beloond met aantrekkelijke prijzen, zoals boeken en dvd’s. U kunt uw gedicht en eventueel een toepasselijke illus- tratie vóór 1 november sturen naar e-mail: checkpoint@veteranen.nu of Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen. (JR)


8


Fietsteam Wounded Warriors vertrokken naar Sarajevo


Op maandag 31 augustus is een fiets- team van Wounded Warriors NL (WWNL) vertrokken om vanaf Doorn te fietsen naar Sarajevo. Luitenant- generaal Bart Hoitink gaf het startsein bij het Veteraneninstituut (Vi). De fiets- tocht is een van de I Can-projecten die WWNL heeft opgezet om veteranen actief te krijgen en te houden. Tijdens deze reis vragen zij aandacht voor PTSS en voor de manier waarop zij met PTSS omgaan. Bewustwording en begrip zijn daarin sleutelwoorden. Het Vi is shirtsponsor van het fietsteam en steunt het initiatief van harte. Frank Marcus, directeur van het Vi: “Het is bekend dat bewegen een goede manier is om geestelijk sterker te worden. Met deze fietstocht laten de deelnemers zien dat


SEPTEMBER 2015


mensen met PTSS niet alleen zielig of boos zijn, maar ook ongelooflijk sterk kunnen zijn. Deze veteranen denken niet vanuit een beperking, maar vanuit hun kracht. Ik wens ze veel sterkte en succes toe.” (CC)


Het fietsteam van Wounded Warriors NL bij de presentatie op 24 januari. Foto: Erik Kottier


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65