This page contains a Flash digital edition of a book.
ook erkenning en waardering’


met veel applaus werden ontvangen: het bekende kippenvelmoment. Wat overigens kenmerkend was voor de belevingswereld van de motorrijders was de uitspraak dat bij het betreden van het Malieveld feitelijk het evene- ment als geëindigd werd gevoeld – daar waar anderen dat zien als begin van de Veteranendag. Voor mij was het snel omkleden om op tijd bij de voorzitter van de SNVM, opperschipper Van Boxtel, achterop te kunnen kruipen voor het veteranendefilé. Alle voorafgaande jaren zag ik vanaf de tribune het defilé langs trekken en nu maakte ik er deel van uit. Een bijzondere ervaring, met veel warme reacties, zowel langs de route als achteraf op Facebook. Hét moment was natuur- lijk het moment van oogcontact met de koning, de minister en de mensen om hen heen. Als een flits ging het voorbij!


oog op de Harley van John Spirks. Ik ben zelf geen motorrijder, maar mijn zwager was zo vriendelijk geweest mij van het een en ander te voorzien, waaronder het nodige aan slechtweeruitrusting. Daar het twee zonnige dagen beloofden te worden, moest dat spul ergens in. Ik was dan ook blij dat John positief op mijn vraag reageerde. In een oogwenk was alle overbodige meuk opgeborgen en kon de rit beginnen.


Om kort te zijn: ik heb van het begin tot het eind intens genoten. Van de gekozen route met schitterend uit- zicht. Van het prachtige weer. Van de gesprekken die werden gevoerd. Van de onderlinge humor. Van de wijze waarop werd gereden: goed georga- niseerd, met André die voorop reed, Fernand die telkens rijders aanwees die op splitsingen bleven staan om de juiste route te markeren, de hek- kensluiters die ervoor garant stonden dat niemand achterop raakte. Van de diverse tussenstops: Venray, waar werd stilgestaan bij de in Afghani- stan omgekomen Kevin van der Rijdt door het leggen van een bloemstuk en het brengen van de eregroet bij


het gedenkteken naast de kerk; bij het Canadese ereveld in Loenen en bij een uitspanning in Rhenen, alvo- rens het aanging op Hilversum, waar we zouden overnachten. Dit jaar kon probleemloos worden ingecheckt in de Korporaal van Oudheusdenka- zerne – met dank aan de comman- dant! Vervolgens trad iedereen aan – tweehonderd man sterk – voor het brengen van een gepast eerbetoon bij het plaatselijke monument voor de gevallenen. Ik maakte daarbij van de gelegenheid gebruik twee bestuurs- leden van het eerste uur, Henk van Boxtel en Arie Donk, te verrassen met een Vi-schildje, waarna de bar- becue begon, begeleid door de klan- ken van een rockband.


Veteranendag


De nacht was kort, maar om half negen was de kazerne opgeruimd en zat iedereen weer fris op de motor. Zo ging het in zes groepen op naar Wassenaar, waar we door Paresto van een natje en een droogje werden voorzien. De spanning steeg en in volle vaart ging het richting Malie- veld, waar we om twaalf uur en bloc


Langs de gehele route enthousiaste reacties, hetgeen voor mij bevestigde wat ik al dacht: dat ook deze motor- rijdende veteranen zich hebben ingezet in dienst van de vrede en dat ook zij recht hebben op erkenning en waardering op zo’n Nederlandse Veteranendag. Ik ben het Nationaal Comité Veteranendag dan ook erken- telijk voor het feit dat zij – ondanks de af en toe gevoelde tegendruk – samen met de SNVM zich ook dit jaar weer heeft sterk gemaakt om deze tweedaagse mogelijk te maken. Inclusief een eigen plek in het defilé. Dit onderdeel van de Veteranendag voorziet duidelijk in een behoefte – brothers in arms on bikes die met elkaar hun veteraan zijn graag willen beleven en vieren – en heeft alles in zich om nog verder te mogen uit- groeien. Want er is een veelvoud aan veteranen motorrijders en wat zou het mooi zijn als ook zij in de toe- komst zouden willen meedoen met dit evenement. Het Veteraneninsti- tuut staat er volledig achter en ik vond het een eervolle ervaring om deelgenoot te mogen zijn van dit bijzondere evenement. En nu nog mijn motorrijbewijs halen...


SEPTEMBER 2015 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65