This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies


7R01 Reünie UNIFIL Post 7.4 Majdal Zun, Libanon, voor iedereen die tussen 19-1-1983 en 27-7-’83 op Post 7.4 zat, de CP van de Charlie-compagnie. Datum: 19 september 2015. Locatie: JWF-kazerne te Assen.


Info en aanmelding: Lam- bertus (Lambiek) en Bouwe (Bo), e-mail:


l.oosterveen@home.nl.


7R02 Reünie 2 IBW (reme 88). Datum: 3 oktober 2015. Locatie: hotel-restaurant V.d. Valk, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem.


Info (bekende adressen krij- gen automatisch bericht): H. v.d. Nouweland, tel: 013- 4674050 of Ton Servais, tel: 045-5412488.


7R03 Reünie 1e peloton A Cie 6 IB.


Datum: 7 oktober 2015. Locatie: Auberge ’t Asje te Dalfsen.


Info en aanmelding: e-mail: f.middelkamp@upcmail.nl, tel: 0512-527563; e-mail: sobatdies@gmail.com, tel: 013-5358844; e-mail: henkbroek@hetnet.nl of e-mail: z.brekveld@ziggo.nl.


7R04 Reünie 423e Bataljon Infanterie, voor leden en nabe- staanden (max. 1 introducé). Datum: 8 oktober 2015. Locatie: Trip van Zoudt- landtkazerne te Breda. Info en aanmelding (bekende adressen krijgen bericht): Joop Overbeek, W.M. Offringalaan 44, 2406 JC Alphen a/d Rijn, e-mail: j.overbeek@veteranen.nl, website: http://


423bataljoninf.veteranen.nl.


7R05 Reünie OVW’ers Enge- land-Schotland 1940-1962. Datum: 22 oktober 2015. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


Info: C. van Vliet, tel: 06-12211190.


7R06 Reünie SMC.


Datum: 29 oktober 2015. Locatie: partycentrum De Molen te Harskamp. Info: zie juninummer Mare- chaussee Contact of www. marechausseecontact.nl.


7R07 Reünie mariniers en vlootpersoneel Fak-Fak. Ook zij die zich hierbij betrokken voelen, zijn welkom. Datum: 31 oktober 2015. Locatie: Handboogschutterij Houts Welvaren te Helmond. Info en aanmelding (vóór 17 okt, diegenen die al eerder aan deze reünie hebben deelgenomen of zich al heb- ben aangemeld, krijgen een uitnodiging toegestuurd): Jos van de Konijnenberg, tel: 0492-534102, e-mail: jos.vd.konijnenberg@ upcmail.nl; Jo van Hoorn, tel: 06-40268975, e-mail: jvhoorn@home.nl of Piet Postma, tel: 026-36128214, e-mail:


p.postma75@upcmail.nl.


7R08 Reünie HoBoKo. Datum: 6 november 2015. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 16 okt): Arie Huisman, Horten- sialaan 76, 1702 HG Heer- hugowaard, tel: 072-5717025 of 06-53403610, e-mail: hoboko@hotmail.nl, website: www.hoboko.nl


Herdenkingen 7H01 Herdenking gesneu-


velde Apeldoornse militairen SEPTEMBER 2015 53


in Ned.-Indië, Korea en Ned. Nieuw-Guinea.


Datum: 12 september 2015. Locatie: begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn (aanvang: 14.00 uur). Info: Stichting Indisch Erfgoed, George van Hooge- veen, e-mail:


geveha@veteranen.nl, web- site: www.indischerfgoed.nl.


Musea en


tentoonstellingen 7T01 De Eerste Wereldoor-


log veroorzaakte een diepe wond in het Europa van het begin van de 20e eeuw. Ste- den verwoest en economieën geruïneerd. Nederland bleef neutraal, maar mobiliseerde wel. Als belangrijkste marine- haven werd Den Helder op 8 september 1914 onder de staat van beleg geplaatst. De tentoonstelling In Staat van Beleg. Den Helder 1914- 1919 aan boord van Muse-


umschip Schorpioen laat op treffende wijze zien hoe het militaire gezag zich met het openbare leven in Den Helder bemoeide en wat de gevolgen hiervan waren voor de inwoners van de stad. Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 12.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Mari- nemuseum, Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder, www.marinemuseum.nl.


7T03 De tentoonstelling De Oorlog op Zolder – goud voor het museum in het Oorlogs- museum Overloon is ingericht met spullen uit de oorlog, die bij u thuis op zolder lagen, die geschonken zijn aan een museum. Waarom werden die dingen na de oorlog op zolder bewaard en waarom komen ze nu pas naar beneden? U kunt deze, ongetwijfeld herkenbare,


7T02 In het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is tot 28 november de tentoonstelling Haarlemmermeerse Ver- zetshelden te zien. De indrukwekkende banieren en pane- len (foto: expositie Cultuurgebouw in Hoofddorp) maken nu in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 deel uit van de tijdelijke tentoonstelling Wie wat bewaart die heeft wat te vertellen (Checkpoint 5T07). Ze zijn te zien in delen van het Fort bij Aalsmeer die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek. Geopend: za 11.00-16.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, Aalsmeerderdijk 460, 1436 Aalsmeerderbrug, tel. 0297-530667, website: www.crash40-45.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65