This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Nieuwe look en feel voor websites Defensiemusea


Het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het Marechaussee- museum hebben een ander gezicht. Begin van de zomer gingen hun nieuwe websites live. Look en feel zijn gelijk aan die van het Nationaal Militair Museum (NMM). Alle vier zijn ondergebracht bij de Koninklijke Stichting Defensiemusea.


Door: Wim van den Burg D


e doelstelling van de Stichting Defensiemusea is het bevorderen van kennis over en het geven


van inzicht in de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving in heden, verleden en toekomst en het in stand houden van het cultureel-historisch erfgoed van de krijgsmacht. De website van de stichting doet eigenlijk dienst als een soort portal. Vanaf die website kunt u naar de websites van de ver- schillende musea. Natuurlijk kunt u ook informatie terugvinden over de stichting, maar dat is redelijk beperkt. Desalniettemin is er toch iets wat hier niet onvermeld mag blijven, want op 1 mei ontving de stichting het predicaat Koninklijk uit handen van Rob Metz, burgemees- ter van Soest. Bij deze gelegenheid werd het nieuwe logo onthuld van de stichting. Het is uniek dat een organisatie die nog geen jaar bestaat het predicaat Koninklijk toegekend krijgt. De meeste organisaties die dit predicaat dragen, hebben daar vaak honderd jaar hun best voor moeten doen. Het ging hier echter om de overdracht van het predicaat van de voormalige Stichting Koninklijk Militair-Historisch Museum (zoals het Legermuseum officieel heette) naar de Stichting Defensiemusea.


Musea Verder vinden we op de website van


de stichting een korte beschrijving van wat u kunt verwachten bij een bezoek aan een van de musea. Op de websites van de musea zelf is vanzelfsprekend nog veel meer informatie terug te vinden.


Nationaal Militair Museum ‘Het NMM belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in ver- leden, heden en toekomst, met extra aandacht voor de collecties van land- macht en luchtmacht. Maak kennis met de mens achter de militair.’


Marinemuseum


‘In het Marinemuseum ervaar je het verleden en het heden van de Neder- landse marine. Uniek zijn de drie museumschepen, waarvan de onder- zeeboot Tonijn de meest opvallende is. Aan boord vertellen oud-beman- ningsleden prachtige verhalen.’


Marechausseemuseum


‘Het Museum der Koninklijke Mare- chaussee is het oudste politiemu- seum van Nederland. De collectie van het museum vertelt het verhaal van de oprichting van het Corps Maréchaussée in 1814 tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee van vandaag. Het museum biedt voor elk wat wils: uniformen, schilderijen, aquarellen, tekeningen, documenten, onderscheidingen, curiosa, schaal- modellen, foto’s en video’s.’


Mariniersmuseum


‘Het Mariniersmuseum geeft de mari- nier een gezicht. Met behulp van ten- toonstellingen, schoolprogramma’s, activiteiten in de vakanties en online verdieping wordt dit bijzondere krijgsmachtdeel uitgelicht.’


Websites Hoewel look en feel van de musea


nu gelijk zijn, betekent dat allerminst dat het nu saaie eenheidsworsten zijn geworden, integendeel. De speci-


fieke karakters van de musea zorgen voor een zeer verschillend aanbod in informatie in de vorm van tekst, beeld en geluid. Makkelijk is dat het navigeren op de websites gelijk is. Zonder de websites van de andere musea tekort te willen doen, is dui- delijk dat de website van het NMM de kroon spant als het gaat om de presentatie van de informatie. Wer- kelijk prachtig is ‘De Vlucht’, even aanklikken op de startpagina van de website en u wordt meegenomen in een digitale vlucht in en om het museum. U kunt ook op missie met de app ‘New Dawn’ die u kunt downloaden in stores van Apple en Google.


Leuk tot slot is ook nog te vermelden dat het NMM is genomineerd voor de DagjeWeg.NL Award 2015. Het museum zit bij de laatste tien gese- lecteerde populairste uitstapjes.


SEPTEMBER 2015 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65