This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANEN OP DE AMBULANCE ‘Niet lullen maar poetsen,


“Veteranen zijn een aanwinst voor het werk”, zo betoogt Frans Spee, sectorhoofd ambulancezorg in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Op zijn ambulances werken veel veteranen als verpleegkundige of chauffeur. Afghanistanveteraan Boris van Oostrum (36) werkt sinds vier jaar als ver- pleegkundige op een ambulance in deze regio. Regelmatig rijdt hij met chauffeur en Libanonveteraan Remco Schouten (55).


Door: Anne Salomons Foto’s: Birgit de Roij


I


n een interview met het Veteraneninstituut vertelde sectorhoofd ambulancezorg Frans Spee onlangs dat vete- ranen de meest gemotiveerde en gedisciplineerde werknemers zijn die hij kent. Bij Spee werken 170 medewerkers op de ambulances en in de meldkamer, van wie zo’n 10 procent veteraan is. “Veteranen zijn fysiek fit, gemotiveerd, besluitvaar- dig en ontzettend gedisciplineerd. ‘Normale’ werknemers zijn dat ook, maar veteranen bieden nét dat beetje extra. Hun ‘rugzakje’ is gevuld, ze hebben al het nodige meegemaakt. Deze specifieke eigenschappen vor- men een uitstekende combinatie met een eveneens noodzakelijk ‘zorg- en hulpverleningshart’ en sociale vaardigheden”, zo betoogt hij in het interview.


Het ‘rugzakje’ van Afghanistan- veteraan Boris van Oostrum werd al op jonge leeftijd gestaag gevuld. Als 22-jarige ging hij in 2002 naar de KMS nadat hij in het burgerle- ven verschillende opleidingen had gedaan die hem eigenlijk niet bevie- len. Omdat Defensie hem van jongs af aan trok, meldde hij zich aan voor de opleiding tot algemeen militair verpleegkundige. “Ik wist dat ik op een goed moment ook uitgezonden kon worden”, vertelt Van Oostrum. “Tijdens de opleiding speelden nog Joegoslavië, Kosovo en Irak. In 2006 begonnen de missies naar Afghani- stan. Ik wilde daar heel graag gaan


12 SEPTEMBER 2015


doen waarvoor ik was opgeleid.” Van Oostrum werd sergeant zieken- auto en ging in 2008 uiteindelijk opwerken voor een uitzending naar Afghanistan. In april van 2009 ging hij naar Tarin Kowt. “De eerste helft van mijn uitzending zat ik bij de battlegroup (C-compagnie van het 12e bataljon luchtmobiel; red.), maar ik had heel veel strubbelingen met mijn commandant en daarom werd ik overgeplaatst naar het Police Monitoring Team (B-eskadron 11 tankbataljon; red.). Daar moesten we met gepantserde ambulance patrouil- les rijden rond Tarin Kowt. Ik heb tijdens het eerste deel van mijn uit- zending vooral eerstelijns bijstand verleend op de buitenpost Mirwais, zo’n 40 kilometer van Tarin Kowt. Ik was meer een soort waarnemer voor de huisarts, deed anamnese en hield diagnostisch overleg met de huisarts. Ik heb vooral buikgriep en diarree behandeld en enkels gezwachteld, kleine dingetjes. Er zijn in die tijd wel gewonden gevallen en zelfs een dode, maar daar heb ik ‘gelukkig’ niet mee te maken gehad.”


Opleiding


Het 400 Geneeskundig Bataljon had op een gegeven moment een aantal plaatsen ingekocht bij de Ambu- lanceacademie en daar had Van Oostrum zich voorafgaand aan zijn uitzending meteen voor aangemeld. Een civiele ambulanceopleiding, betaald door Defensie, dat was een


Libanonveteraan en ambulancechauffeur Remco Schouten.


buitenkansje. Van Oostrum: “Na die opleiding hield mijn contract op, maar dat was geen probleem, ik heb niks hoeven terugbetalen aan Defen- sie. Ik kon ook meteen bij Frans Spee in dienst komen. Ik had weliswaar enige achterstand in vergelijking met de reguliere verpleegkundigen die al in meerdere ziekenhuizen hadden gewerkt en specialistische opleidingen hadden doorlopen, maar ik heb keihard gebuffeld om dat in te halen. En toen zag ik ook pas hoe onzeker ik eigenlijk was geweest in Afghanistan. Bij Defensie was mijn opleiding weliswaar heel goed, maar het is vooral theoretisch. Je ziet heel weinig patiënten, je oefent op zogenoemde lotussen, dat zijn simu- latiepatiënten die spelen dat ze iets mankeren. Maar bij die civiele oplei-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65