This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Linde van Deth, Christ Klep, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Poppy Day


Het boek Haar naam is Poppy Day begint met de gevreesde klop op de deur voor de Britse Poppy. Haar jeugdliefde en echtgenoot Martin wordt vermist in Afghanistan. Hij was op patrouille met twaalf man, van wie er tien zijn terug- gekeerd. Een soldaat is ver- moord en Martin is gegijzeld.


een spannende thriller. Deze debuutroman uit 2011 van auteur Amanda Prowse, zelf getrouwd met een militair, is nu in het Nederlands vertaald en hier uitgebracht. (LvD)


Haar naam is Poppy Day – Amanda Prowse


352 pagina’s € 17,95


Aerial Media Company, Tiel (tel: 0612694785) www.aerialmediacom.nl ISBN 9789402600391


Oorlog Lyrics uit Libanon


Poppy vindt dat het Britse leger te weinig doet om haar man te vinden en heeft het gevoel dat ze zowel door Defensie als door de politiek aan het lijntje wordt gehou- den. Ze besluit het heft in eigen handen te nemen en haar man zelf te gaan zoeken, met hulp van een bevriende journalist. Afwisselend wor- den Martins gevangenschap en Poppy’s zoektocht beschre- ven. Hoewel de undercover- actie van Poppy nogal onge- loofwaardig is, maakt dat het boek niet minder spannend. Mede door de onverwachte schokkende wending aan het eind leest het boek afwis- selend als een roman en als


28 SEPTEMBER 2015


Het is al vaker opgemerkt, boeken over de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL zijn nog altijd schaars en veelal worden ze geschreven door Libanonveteranen die getrof- fen zijn door PTSS (zie ook Checkboek 5-2015). Raymond Langereis vormt daarop geen uitzondering, maar zijn boek Oorlog Lyrics Dutchbat Libanon 1980 gaat niet over de verwerkings- problemen achteraf. De ‘reiziger, schrijver, muzikant en dichter’ neemt de lezer in dit boek mee naar het


Libanon van 1980 waar hij als 19-jarige jongen getuige was van de onoverzichtelijke strijd tussen de verschillende milities. Langereis beschrijft heel beeldend de cultuur- schok die elke Nederlandse UNIFIL-soldaat overkwam nadat het vliegtuig geland was in het door oorlog gete- kende Beiroet. Zelf werd hij na een tussenstop in Tyre (Tyrus) geplaatst op Post 7.21 bij het kleine dorpje Kafra in Zuid-Libanon. Zoals de meeste soldaten op de bui- tenposten werden zijn dagen gevuld met (sociale) patrouil- les door de wadi’s en langs de kleine Zuid-Libanese dorpjes. Herkenbaar zijn ook de frustraties over het oppak- ken van Palestijnse infil- tranten die vervolgens weer netjes afgeleverd moesten worden aan de PLO waarna het kat-en-muis-spel weer opnieuw kon beginnen. Veel opzienbarende incidenten heeft Langereis niet meege- maakt, maar zijn beschrijvin- gen van de lokale contacten, de kameraadschap, de invul- ling van het verlof, maar ook de soms moeilijke onderlinge relaties (met name met vers aangevoerd kader), de cen- suur en de als een ‘koude douche’ ervaren aankomst in Nederland, zullen voor veel Libanonveteranen een feest van herkenning zijn. De mooiste herinneringen bewaart Langereis zelf aan een nachtelijke zwerftocht door Beiroet, samen met een Franse collega. Deze als een odyssee beschreven ervaring verschaft hem inzicht in het land en heeft er sterk aan bij- gedragen dat hij, zoals zoveel Libanonveteranen, sterk verknocht is geraakt aan zijn inwoners. (FL)


Oorlog Lyrics Dutchbat Libanon 1980 – Raymond Langereis


220 pagina’s € 19,85


Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789402215489


Weggemoffeld!


Aan het eind van Weggemof- feld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen zit de lezer toch met vra- gen. Dit is de kracht van het boek én ook een beetje een zwakte. Auteur Ingrid Maan interviewde als projectleider acht Duitse veteranen met


als rode lijn de Slag om Arn- hem van september 1944. De manier waarop Maan de interviews geduldig en in detail voorbereidt, is interes- sant leesvoer. De inbreuk op haar dagelijkse leven is groot. Ontwapenend is haar soms wat ongekunstelde toon. Bij- voorbeeld als ze in plaats van de verwachte blauwogige en blonde SS’er een kwetsbare oude man ontmoet. Maas maakt ook rake observaties, bijvoorbeeld over het burger- uniform van de geïnterview- den: steevast een colbertje en gepoetste schoenen. Of over de veteraan die zijn mili- taire rijbewijs uit de oorlog nog gebruikt, compleet met hakenkruis.


De verhalen van de acht Duitse veteranen hebben veel overeenkomsten. Alle- maal werden ze opgevoed in dezelfde sfeer van Gehorsam- keit und Ordnung. Gewone jongens, overvallen door de oorlog, zonder keus en zon- der kwade wil. Ook de SS’ers ‘rolden’ als het ware in de oorlog. Het ophalen van de herinneren is zwaar en soms


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65