This page contains a Flash digital edition of a book.
en had een vriendin die in een modezaak werkte. Het dagboek heeft een harde kaft, A4-model, is groen/ zwart gemêleerd van kleur en zit vol met verhalen en krantenknipsels uit die Indiëperiode. Reacties: F.A. van Mourik, Buskeshoeven 78, 5242 KT Rosmalen, tel: 06-27332215, e-mail: favmourik@home.nl.


7B05 Gezocht: boeken van Anton P. de Graaff o.a. Brie- ven uit het veld (Wie was de vijand/Overpeinzingen van Indië-veteranenvijandschap en Verbroedering) en andere. Reacties: L.J. v.d. Veer, tel: 043-3631423, e-mail: l.veer@hetnet.nl.


Diversen 7D01 R. Rabelink is officieel


lid van de International Order of Old Bastards. Deze Orde, die na WO II in Australië is opgericht, heeft in vele landen leden. Rabelink is in


1988 door de District Deputy Archbastard Richard Mie- dema (†) in de Sixkazerne te Amsterdam lid gemaakt. Op internet is geen informatie te vinden over de Nederlandse afdeling. Is er iemand die hem hier meer info over kan geven? Reacties: R. Rabe- link, Weerestein 4, 2804 GH Gouda, tel: 0182-571583, e-mail:


rp.rabelink@gmail.com.


7D02 Astrid Manders-van der Burg deelt mee dat zij op haar website http://www. veluwebataljon.nl aandacht heeft besteed aan een bijzon- der monument in Padang dat in 2010 met hulp van 1-8 RI is gerestaureerd. Op http:// www.veluwebataljon.nl/ index.php/monumenten/ padang is het te lezen en te bekijken. Reacties: info@veluwebataljon.nl.


7D03 Joop Nahuijsen, voor- zitter van de Vereniging


van Overlevenden en Nabe- staanden van De Slag in de Java Zee, meldt dat van de herdenkingsceremonie die dit jaar op 27 februari voor de vierde keer werd gehouden op de zeelocatie een dvd is gemaakt. De dvd is kosteloos te verkrijgen. Tevens meldt hij dat op 27 februari 2016 voor de vijfde keer de Slag in de Javazee op zeelocatie 06°00’ Z.B. en 112°05’ O.L. in de Javazee wordt herdacht. De vader


van Nahuijsen was telegra- fist op Hr.Ms. De Ruyter, hij kwam om bij de Slag in de Javazee. Info: J. Nahuijsen, tel: +31618474797, e-mail: joopnahuysen@ing-rail.com, website: www.imexbo.nl/ slag-javazee-2-von.html.


7D04 Wie kan informatie verstrekken over het incident dat in 1959 plaatsvond tij- dens de zes weken durende reis van Hr.Ms. Van Speyk in de West, Ned.-Antillen? Het schip werd plotseling op zeer agressieve wijze geës- corteerd door drie Cubaanse fregatten, de bemanning met wapens in de aanslag en met vijandelijke blik op het gezicht. De actie duurde ongeveer een half uur. Zowel de commandant (overste De Graaf) als de bemanning vroeg zich met verbazing en angst af wat er aan de hand was. Reacties: J.L. Vanetie, Weezenhof 3002, 6536 ET Nijmegen, tel: 024-3444778.


Lees Checkpoint ook digitaal


Met een pictogram is ook in deze Checkpoint aangegeven wanneer er in de digitale versie meer informatie en foto- en videomateriaal staan bij het betreffende artikel. In de digitale Checkpoint van deze maand vindt u meer foto’s van de veteranenmotorrit, de internetrubriek Intercheck en directe links naar websites met aanbiedingen.


Inlogprocedure Voor al die extra’s hoeft u niet veel te doen. Als u in de App Store of Play Store


zoekt op Checkpoint, staat de app van het veteranentijdschrift bovenaan. U klikt op het icoontje (logo) van Checkpoint en vervolgens op inloggen. Alle veteranen, jong of oud, postactief of in werkelijke dienst en woonachtig in binnen- of buitenland, loggen in met het veteranenpas- of peoplesoftnummer als inlognaam en als wachtwoord Checkpoint (met hoofdletter). Ook niet-veteranen kunnen de app van Checkpoint downloaden, maar zij betalen € 1,79 per uitgave. Voor meer informatie en doorverwijzing naar de verschil- lende app-stores kunt u ook terecht op www.veteraneninstituut.nl/ erkenning/checkpoint.


60


Voorkeur voor digitaal? Wilt u alleen de digitale Checkpoint


lezen en niet meer de papieren versie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@veteraneninstituut.nl.


SEPTEMBER 2015


Foto: Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65