This page contains a Flash digital edition of a book.
reanimatie had ik als zwemleraar al gehaald. Het groot rijbewijs haalde ik bij Defensie.” In 2002 werd Schouten aangenomen bij de ambulancedienst regio Gelderland-Zuid en sindsdien rijdt hij samen met een verpleger gemiddeld zo’n zeven ritten per dag op de ambulance. En dat rijden, soms met zwaailicht en sirene, ver- eist aardig wat kundigheid. “Ik ben niet zo’n harde rijder hoor”, nuan- ceert Schouten. “Je mag sowieso niet harder dan 40 kilometer boven de gestelde snelheid. En met een patiënt in de wagen is het juist belangrijk om niet te hard te remmen, niet te hard op te trekken, de bochten ruim te pakken en de motor te laten uit- rollen. ‘Glijdend vervoer’ noemen we dat. Bij mijn training als ambu- lancechauffeur moest ik rijden met een kommetje water op de brancard. Achteraf werd er gekeken of er nog wat in het kommetje zat.”


Brandweer en ambulance Als veteraan is Schouten gewend om


Afghanistanveteraan Boris van Oostrum werkt als verpleegkundige op de ambulance.


bij machte was om goed te functio- neren, dus zorgden wij ervoor dat er altijd twee jongens van onze groep paraat waren, die dronken dan niet. Zo hebben we tractors van locals die vastzaten losgetrokken, waterwa- gens getakeld en Nekafjes uit wadi’s getakeld. Hartstikke mooi. Toen ik in Nederland was, wilde ik eigenlijk


Banen voor veteranen


Op de nieuwe website www.banenvoorveteranen.nl kunnen werkzoekende vete- ranen en werkgevers elkaar vinden. Ook kunnen veteranen hulp krijgen in de begeleiding en bemiddeling naar ander werk.


14


meteen weer terug naar Libanon, maar dat kon niet.” Hij voegt eraan toe: “Libanon zit in mijn hart, maar ik ben niet meer in Libanon.”


Chauffeur


Na zijn tijd bij Defensie was Schou- ten onder meer zweminstructeur en sporthalbeheerder op het Nationaal Sportcentrum Papendal en hij ging bij de vrijwillige brandweer. Toen hij 40 werd en bedacht of hij nog een keer een carrièreswitch zou maken, wees iemand hem op de ambulance- dienst. “De ambulance vond ik eigenlijk heel eng, met al die zieke en soms lastige mensen. Maar het bleef in mijn hoofd hangen.” Uiteindelijk gaf hij zich toch op voor een oplei- ding en kwam door de selectie. “Bij die opleiding kreeg ik onder meer rijtraining, autotechniek en medisch assisteren. Mijn EHBO-diploma en


SEPTEMBER 2015


orders op te volgen en dingen niet meteen ter discussie te stellen. “Wij werken op de ambulance met proto- collen en dat geeft me structuur, structuur die ik altijd al nodig heb gehad. Dat wist ik vroeger niet, maar door de jaren heen kom je daar pas achter.” Schouten benadrukt echter dat vooral de inhoud van zijn werk hem heel veel voldoening geeft: “We zijn er voor de mensen. Je moet ook empathie hebben en een beetje levenservaring. Ik heb veel mensen die in de ambulance naast me komen zitten en die wat troost nodig heb- ben, dat moet je dan wel kunnen bieden. Maar we worden ook niet altijd met evenveel dankbaarheid ontvangen. Hoewel het in deze regio gemoedelijker is dan in de Randstad, krijgen we soms allerlei ziektes naar ons hoofd geslingerd. Dan vinden ze bijvoorbeeld dat het te lang heeft geduurd tot we er waren. In principe moeten we binnen 15 minuten ter plaatse zijn, maar mensen zijn onge- duldig en dat snap ik ook wel.” Dat Schouten ook nog bij de vrijwillige brandweer – ‘de vuurjongens’ – werkt, is vaak een voordeel: “Bij een auto- ongeluk is de rolverdeling makkelijk: we kijken samen naar onze veilig- heid, gaan samen naar het slachtoffer en in de tussentijd heb ik al gezien hoe we deze klus gaan klaren met de brandweer.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65