This page contains a Flash digital edition of a book.
overleden. Hoeve maakte deel uit van 17 AAT, zowel in Nederland als in Ned.- Indië. Correspondentie: W. Hoeve, Vogelstraat 3, 4927 BC Hoge Zwaluwe.


7O05 Op 14 juni jl. is Enge- landvaarder, oud-strijder Prinses Irene Brigade, co- stichter en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Oud-Strijders in België, officier in de Orde van Oranje-Nassau Hyman Roet overleden. Correspondentie: R. Roet, e-mail:


ron.roet@rmassociatesltd.com.


7O06 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 21 juni jl. adjudant-onderofficier b.d. der militaire administratie Siebrand Verver op 100-jarige leeftijd is overleden. Verver was drager van het Bronzen Kruis, het Oorlogs-Herinne- ringskruis met 1 gesp, het Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: M. Verver, Grondzeiler 18, 7587 SB De Luste.


7O07 Op 21 juni jl. is Albert (Appie) Kamps op 91-jarige leeftijd overleden. Kamps is in 1945 via Engeland naar Ned.-Indië gegaan. Hij was kpl bij het Friese Bataljon 1-9 RI. Zijn terugkeer was op 2 juli ’48. Correspondentie: A. Kamps-Brouwer, Mattenesserlaan 17, 9967 PJ Eenrum.


7O08 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 26 juni jl. Die- derik de Jong is overleden. De Jong was drager van de Bron- zen Leeuw, het Kruis voor Recht en Vrijheid, De United Nations Service Medal met de gesp Korea, de Korean War Medal en het Draagin- signe Veteranen. Correspon-


dentie: fam De Jong, Graaf Willem II straat 68, 1785 KG Den Helder.


7O09 Op 30 juni jl. is dpl sld 1 b.d. J.P.J. (Piet) de Jong op 90-jarige leeftijd overleden. De Jong heeft van okt 1946 tot nov ’49 in Ned.-Indië op West-Java gediend. Hij was ingedeeld bij 3-8 RI (de Springbokken). De heenreis was met ss Sloterdijk, de terugreis was met ss Volen- dam. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede en het Draaginsigne Vetera- nen. Tot vorig jaar heeft hij trouw de reünies van zijn eenheid bezocht. Correspon- dentie: N. de Jong (zoon), Costa Ricastraat 33, 2408 MH Alphen aan den Rijn.


7O10 Op 15 juli jl. is Rinus v.d. Ham op 86-jarige leeftijd overleden. V.d. Ham diende in Ned.-Indië als kpl bij het verzorgingspeloton van 43 AAT in Tjimahi. Hij was ook het eerste en een zeer ver- dienstelijk lid van de vetera- nen e-mailgroep Sobats. Cor- respondentie: F.J.J. Berings, Georg Jarnostraat 40, 3543 BX Utrecht, e-mail: agfra@ziggo.nl.


7O11 Op 22 juli jl. is P.G.M. (Piet) Kabel op 87-jarige leeftijd overleden. Kabel heeft van 16 feb 1949 tot 25 sept ’50 als dpl sgt gediend bij het onderdeel 42e IBW LTD 750 in Ned.-Indië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Na zijn overlijden heeft de familie de bloemstukken van de uitvaart neergelegd bij het Indiëmonument in Tilburg. Correspondentie: mw Kabel, Rossinistraat 62, 5049 KG Tilburg, e-mail:


p_kabel@hotmail.com.


Boeken en tijdschriften 7B01 In oktober verschijnt het boek NDVN. Het Neder- landse detachement Verenigde Naties in de Koreaanse oorlog 1950-1954. Aan de hand van honderden foto’s, docu-


menten, krantenknipsels, dagboeken, brieven, citaten, souvenirs en kaarten vertelt drs. Françoise Appels, doch- ter van een Koreaveteraan, de belevenissen van de Neder- landse Koreavrijwilligers. Een uniek en overzichtelijk naslagwerk (gebonden, full colour, 288 pag, € 49,95) met ruim 1600 illustraties, waar- onder uniek historisch beeld- materiaal dat niet eerder is gepubliceerd en meer dan 35 deels uitneembare reproduc- ties van zeldzame documen- ten en herinneringsstukken. Info: F. Appels, e-mail: ndvngedenkboek@gmail.com.


7B02 Onlangs is de allerlaat- ste uitgave van de Mortier van 5. De stem van de jongens van 5-5 RI verschenen. Het boekje (112 pag., geïllustreerd met veel fullcolourfoto’s) is te bestellen voor € 10,- (incl. verzendkosten) bij Gerri


Prinsen-Schulenburg. Reacties/ info: G. Prinsen-Schulenburg, tel: 06-53551417, e-mail: gerri@famprinsen.eu.


7B03 H.G. Nanning zoekt het boek Fregat Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 1943-1958 (Harry Floor), uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Promotie Mari- tieme Tradities. Zij wil graag de foto’s die op pag. 40, 42, 44, 46, 51, 56, 57 en 61 staan toevoegen aan haar bestand. Wil iemand deze foto’s scan- nen en haar mailen? Wil iemand het hele boek afstaan, dan betaalt zij natuurlijk de portokosten. Reacties: H.G. Nanning, Berkenplein 124, 1112 CM Diemen, tel: 020- 6002822, e-mail:


hgnanning5@upcmail.nl.


7B04 F. van Mourik zoekt het dagboek van zijn vader P.E. van Mourik, OVW’er tlnt, gediend op Java bij het 1e Gezagsbat. Ned.-Indië (1945- ’46), 1-3 RI (1946-’48) en 6e Bat. Garde Reg. Jagers (1949- ’50). Het dagboek is meegege- ven met Joopie (Joopje) Barne- veld tijdens de 1e reünie van 1-3 RI in Tilburg of Breda in de jaren zestig. Joop was ook OVW’er en kwam uit Den Haag (is later in Rotterdam gaan wonen). Joop heeft na zijn diensttijd de zaak van zijn vader overgenomen (Dulco, damesondergoed)


SEPTEMBER 2015 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65