This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Charlene Cloo, Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


CDS: ‘Krijgsmacht versterken’


Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp heeft in een interview met de Defensiekrant gezegd dat de krijgsmacht versterkt moet worden. In datzelfde inter- view sprak hij ook zijn trots uit over de militairen die op dit moment uitgezonden zijn in Irak. Maar het aantal conflictgebieden neemt toe en daarmee ook de vraag naar inzet van de Nederlandse mili- tairen. “Ik moet regelmatig ‘nee’ verkopen of onze bijdrage beperken.” Volgens Middendorp wordt er een zware wis- sel getrokken op het personeel. De verlenging van de mis- sies in Irak en Mali heeft de planners hoofdbrekens gekost. De inzet van de F-16’s wordt beperkt van zes naar vier en er wordt samengewerkt met België. Middendorp: “Het is voor mij dan ook van cruciaal belang om de organisatie te versterken. Het fundament moet worden verstevigd: bijvoorbeeld voorraden op peil brengen en de materiële inzetbaarheid opvoeren. Daar wordt hard aan gewerkt. (…) We zijn de laatste jaren flink uitgekleed. We zitten nu te krap in ons jasje, gelet op de verslechterende veiligheids- situatie.” Middendorp deed deze uitspraken kort nadat via de media naar buiten kwam dat Defensie kampt met een groot tekort aan munitie, waardoor veel schietoefeningen afgeblazen worden. (LvD)


Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp tijdens een bezoek aan de Nederlandse troepen in Irak. Foto: ministerie van Defensie


Nieuwe medaille


huidige missies De Herinneringsmedaille Vredesopera- ties verdwijnt dit najaar. Deze medaille werd in 2001 ingesteld en uitgereikt aan veteranen die deel hebben genomen aan een vredesmissie. Een onderzoekscom- missie, ingesteld door de minister van Defensie, concludeerde dat de benaming Herinneringsmedaille Vredesoperaties de lading van de huidige missies niet meer dekt. “Met het oog op bijvoorbeeld de antipiraterijmissies bij Somalië en de huidige bombardementen van IS-doelen kun je niet meer spreken van vredesmis- sies”, zo zegt Defensiewoordvoerder Klaas Meijer in De Telegraaf. Defensie is bezig met de nieuwe benaming van de medaille, die waarschijnlijk in sep- tember gepresenteerd wordt. De huidige onderscheiding is verstrekt aan tiendui- zenden militairen die terugkeerden van 37 uitzendingen. Voorwaarde is dat een militair minstens dertig dagen achtereen bij een uitzending betrokken is geweest. (LvD)


100-jarige KNIL’er opent expositie


Op 13 augustus vierde adjudant-onderofficier b.d. KNIL Cornelis Ottevanger zijn 100e verjaardag in militair tehuis Bronbeek, waar hij nu de oudste bewoner is. Diezelfde dag opende hij, samen met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Bart Hoitink, de expositie Oorlog in beeld: een document in foto’s uit heden en verle- den in Museum Bronbeek. De fototentoonstelling geeft een overzicht van foto’s van de conflictsituatie in de periode 1945-’50 in Nederlands-Indië/Indonesië en meer recente conflictsituaties waar Nederlandse militairen bij betrokken waren en is te zien tot 31 december.


Ottevanger tekende in 1934 voor het KNIL. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië was hij korte tijd krijgsgevangen op Celebes. Na de capitulatie meldde hij zich weer voor de dienst, in 1950 vervolgde hij zijn mili- taire loopbaan bij de landmacht. Hij is drager van het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn inzet in Indië na de oor- log. (LvD)


Kijk voor meer informa- tie en openingstijden op www.bronbeek.nl.


KNIL-veteraan Cornelis Ottevanger opent op zijn 100e verjaardag de expositie op Bronbeek. Foto: Erik Kottier


6


SEPTEMBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65