This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In J


uist vanwege de aard van het militaire beroep hoort zorg natuurlijk nooit ver weg te zijn. Wat dat betreft kan het één niet zonder het ander. Al is het maar omdat je een daadwerkelijke militaire inzet lang niet altijd ongeschonden doorkomt. Het verklaart gelijk waarom veel veteranen zich al tij- dens de actieve dienst bezig hebben gehouden met een functie in de zorgsector.


In dit themanummer staan ook voorbeelden van vete- ranen die pas na een uitzending een functie in de zorg- sector hebben gevonden. Soms noodgedwongen (omdat een opgelopen verwonding een gevechtsfunctie niet meer toelaat) en soms – meestal na het verlaten van de krijgsmacht – welbewust gekozen om het roer om te gooien.


In vrijwel alle gevallen blijkt dat vaardigheden en erva- ringen opgedaan tijdens een militaire uitzending uit- stekend van pas komen bij het werken in de zorg. Niet alleen het opereren onder moeilijke omstandigheden, maar ook doortastend optreden en zorgzaam zijn voor hulpbehoevenden zijn kwaliteiten die in beide beroeps- sectoren van pas komen. Triest genoeg is er nog een kwaliteit die steeds meer van pas komt in de zorgsector: het hoofd koel houden bij agressie van omstanders of verwanten van slachtof- fers. Al jaren geleden vertelde mijn broer, die op de eerstehulppost van een ziekenhuis in het Nieuw-Zee- landse Auckland werkt, dat ze daar in de weekenden noodgedwongen particuliere bewakers moesten inhu- ren vanwege dit soort agressie. In Nederland gaat het inmiddels ook steeds meer die kant op. Prima dat het militaire beroep niet zonder zorg kan, maar laten we hopen dat het nooit zover komt dat de zorgsector niet zonder militaire bewaking kan.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud Nieuw: Veteraan in beeld


Op pagina 4 en 5 vindt u de nieuwe fotorubriek Veteraan in beeld. De rubriek sluit aan bij een van de thema’s waar het Veteraneninstituut zich mee bezighoudt. De redactie vraagt professionele fotografen om hun beeld van veteranen op te sturen en kort te vertellen waarom zij juist dit beeld willen publiceren. Fotografen kunnen voor meer informatie over de vorm, vergoeding en deadlines een e-mail sturen naar: checkpoint@veteranen.nu.


18


4 Veteraan in beeld Nieuwe fotorubriek


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Veteranen werken in de zorg Een gezonde overstap


12 Veteranen op de ambulance Afghanistan- en Libanonveteraan


16 Kinderarts Libanonveteraan Gerard Roosendaal


18 Bedrijfsmaatschappelijk werker Afghanistanveteraan Frens Hartgers


20 Woonbegeleider en auteur Bosniëveteraan Dennis Horstman-Maassen


23 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


Kinderarts en Libanonveteraan Gerard Roosendaal tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag in 2015. Foto: William Moore


2


24 Hypnotherapeut Irakveteraan Evert Kampert


SEPTEMBER 2015


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65