This page contains a Flash digital edition of a book.
verschrikkelijke doen. Het blijven mensen en er zijn bepaalde omstan- digheden die de dingen die ze heb- ben gedaan niet rechtvaardigen, maar wel begrijpelijk maken. Het gedrag is te veroordelen, niet de mens.” Dat geldt ook voor hemzelf. “We hadden een beschieting uitgevoerd en achteraf hoorden we dat we een school hadden geraakt. Later werd het bericht weer ingetrokken. Ik had daar een raar gevoel bij: is dat werke- lijk zo of wordt het nu alleen gezegd? Op basis van de informatie die je hebt, maak je een keuze om te vuren en daar sta je achter. Dat is militair zijn: je voert uit in het vertrouwen dat de informatie die je krijgt daad- werkelijk klopt.”


Behalve de oorlog maakte Maassen ook de vrede mee. “Binnen onze term konden we de stad nog in. Ik heb daar niet alleen gevochten, maar ook gezien dat het geholpen heeft. De cirkel was rond.”


Oorlogsmisdaden


Eenmaal terug in Nederland maakte hij de BBE-opleiding af. Medio 1997 begon de voorbereiding voor operatie Amber Star, later bekend als Foxtrot. Als NATO Special Force traden com- mando’s van het Korps Commando- troepen en de BBE-mariniers geza- menlijk op in voormalig Joegoslavië in december 1997. Gelijktijdig pak- ten twee teams de van oorlogsmisda- den verdachte Bosnisch-Kroatische militairen Anto Furundzija en Vlatko Kupreskic op in respectievelijk Vitez en Ahmici. Maassen was betrokken bij de actie tegen Kupreskic. “Het was een mooie afsluiting: het plaatje van Bosnië was voor mij helemaal rond. Ik heb daar geschoten, de vrede beleefd en ben teruggeweest om deze heren voor het tribunaal te brengen.” Twee jaar later stapte Maassen over naar de politie Amsterdam, maar hij had moeite met de andere cul- tuur. “Ik wilde iets bijdragen aan de maatschappij. De politie heeft een mooie rol, maar ik zat daar niet om mijn quotum van 350 bonnen per jaar te halen.” Hij begon als hulpver- lener bij de Glenn Mills School, een heropvoedingschool voor criminele jongeren. Vanaf 2006 werkt hij bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, een zorginstelling voor volwassenen- psychiatrie. Als woonbegeleider bij het bemoeizorgteam werkt hij met mensen die zorg nodig hebben, maar


Kleuters van basisschool Toermalijn in Arnhem knuffelen met elkaar nadat Dennis Horstman- Maassen Koning Knuffel heeft voorgelezen.


deze mijden. “Die mensen kunnen eigenlijk nergens wonen, behalve in een wooncontainer op een afgelegen terrein. Mijn taak is te zoeken naar een manier om ze te laten terug- keren in de maatschappij. Ze zijn anders dan wij, maar daarom niet minder.”


Vrijheid


Sinds begin dit jaar werkt hij nog maar drie dagen in de week. “Ik wil ruimte hebben voor mijn eind vorig jaar geboren zoon, mijn vrouw, het schrijven van mijn tweede boek, maar ook om meer te doen voor veteranen. Ik zit niet vast in mijn verleden, maar ik neem het wel mee in mijn leven. Ook met en in dit boek. Het is het besef dat je leven of de maatschappij waarin je leeft in een oogwenk kan veranderen. Dat je in een situatie komt waarin je niet meer de keuzes kunt maken die je wil. Mijn vrijheid is dat ik het idee heb dat ik kan doen wat ik wil, als ik me daarvoor inzet. Dat stukje inzet heb ik van de mariniers en uit Bosnië meegekregen.”


In de afgelopen maanden las hij regelmatig voor, in boekwinkels en op basisscholen, in de kleutergroe- pen en in de bovenbouw. “Ik pas de inhoud aan aan de kinderen. Bij 5-jarigen moet je meer doen, dingen


uitbeelden. We knuffelen of spelen stukjes na.” In de bovenbouw stel- len de leerlingen vragen of wordt gesproken over de boodschap van het verhaal. “Ik heb hele leuke gesprekken met kinderen gehad over hoe je omgaat met anders zijn, met pesten. Want of het nu gaat om oorlog voeren of om pesten op school: het stopt pas als je accep- teert dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig.”


Koning Knuffel – Dennis Horstman-


Maassen € 14,95 ISBN 9789087594510


SEPTEMBER 2015 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65