This page contains a Flash digital edition of a book.
7V09 Jacq. Z. Brijl meldt dat, mede dankzij de hulp van de SAIP, aan de volgende militairen alsnog (postum) onderscheidingen toege- kend zijn: op 17 april werd postuum aan opperwacht- meester art. KNIL Willem Adrianus Goutier het Mobili- satie-Oorlogskruis (MOK) toe- gekend; op 22 mei ontving de 91-jarige sld vbdd/genie KNIL Eddie Beets het MOK; op 22 mei werd postuum aan sld art. KNIL Albert J.J. Loth het MOK toegekend; op 23 mei werd postuum aan kpl der mariniers J.J. Breeman het MOK, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demo- bilisatie Insigne toegekend en op 29 mei werd sld 1 Henri Piller het MOK postuum toegekend. Info: J.Z. Brijl, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


7V10 Op vrijdag 29 mei jl. heeft de Inspecteur-Gene- raal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der Veteranen), luitenant-generaal Bart Hoitink, op locatie Zwa- luwenberg het Mobilisatie- Oorlogskruis (incl. oorkonde) uitgereikt aan de 95-jarige heer Keuning. Keuning is in 1939 opnieuw gemobi- liseerd en heeft als verbin- dingsman bij de cavalerie


7V11 Van donderdag 17 t/m zondag 20 september is in het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek het eve- nement Het Bevrijdingsmuseum de lucht in! Op het bui- tenterrein vindt een doorlopend programma plaats met demonstraties van zend- en ontvangstapparatuur uit de oorlogstijd. Op zondag 20 september is rond de Koepel het Bevrijdingsfestival & Kindervrijmarkt (10.30-16.30 uur) met o.a. live muziek, een static show van historische legervoer- tuigen en een show van radiografisch bestuurbare militaire modelvoertuigen. Ook kan men een battlefieldtour maken in een historisch


legervoertuig van de Liberationtour langs de locaties van operatie Market Garden en het Rijnlandoffensief (reser- veren noodzakelijk, kijk voor vertrektijden en kosten op de website). Nationaal Bevrijdings-museum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


ondersteuning veteranen H.C.M. v. Tilburg, e-mail: hcm.v.tilburg.01@mindef.nl.


gediend. Door omstandighe- den is het er (zoals dat wel vaker gebeurde in die tijd) nooit van gekomen om de medaille toe te kennen en uit te reiken. Keuning heeft tevens zijn veteranenpas en het Draaginsigne Veteranen ontvangen. Natuurlijk was er voor mw Keuning een bloemetje. Beiden waren erg aangedaan door alle aandacht en ceremonieel. Info: Cluster Dienstverlating/Beleids-


7V12 Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert in samenwerking met de vereniging Keep Them Rolling op 26 septem- ber de jaarlijkse rondrit Red Ball Express. De ca. 70 km lange rondrit zal plaatsen van betekenis uit de Tweede Wereldoorlog passeren. Daarmee worden mensen herdacht en geëerd die vochten en vielen voor de vrijheid. Ook worden jaar- lijks bloemen gelegd bij een monument. Crash Luchtoor- log- en Verzetsmuseum ’40- ’45, Aalsmeerderdijk 460, 1436 Aalsmeerderbrug, tel: 0297-530667, website: www.crash40-45.nl of www.redballexpress.nl.


7V13 Zaterdag 26 en zon- dag 27 september vindt in natuurgebied De Schammer, Stoutenburg (Leusden) het Festival Levende Geschiedenis plaats. Het festival, dat het grootste evenement van het Europese vasteland op het gebied van multi-period re- enactment en living history


is, behelst de gehele periode vanaf de Romeinse tijd t/m het einde van de Koude Oorlog. Gedurende de hele dag zullen er in en rond de kampementen kleinere demonstraties plaatsvinden, zoals gevechtstrainingen, exercities, historisch koken en ambachten. Er vinden demonstraties plaats van de Napoleontische cavalerie, longbow demonstraties, riddergevechten en nog veel meer. Uiteraard is er ook een deel over de Tweede Wereld- oorlog en worden er veld-


slagen nagespeeld. Toegang: € 10,-. Zie voor het actuele programma website: www. levendegeschiedenis.com.


7V14 In oktober 2015, in de Maand van de Geschiedenis, organiseren musea, archie- ven, bibliotheken en overige culturele instellingen boei- ende activiteiten voor jong en oud door heel Nederland rondom het thema Tussen Droom & Daad. Zo kunt u bijvoorbeeld een lezing bij- wonen, expositie bezoeken, deelnemen aan debatten, culinair genieten, rondstrui- nen op culturele markten en festivals of de handen uit de


mouwen steken en meedoen met unieke opgravingen, workshops of andere activi- teiten. Tussen Droom & Daad gaat over het verwezenlijken van idealen. Het thema sluit onder meer aan bij 70 jaar bevrijding van Nederland. Info: www.maandvandege- schiedenis.nl.


7V15 Op 3 oktober (10.00- 17.00 uur) vindt het nieuwe evenement Basecamp Aintree plaats in het Oorlogsmuseum in Overloon. Het evenement is bedacht om de slachtoffers van de strijd in Overloon in ere te houden. De Slag bij Overloon ging uiteindelijk de geschiedenis in als de grootste tankslag die ooit op Nederlands grondgebied plaatsvond. Eerst vielen de Amerikanen aan. Ruim een week later namen de Brit- ten het over. Die bedachten het plan operation Aintree, waarmee eerst Overloon en vlak daarna Venray bevrijd werd. Met een militair kampement en ooggetuigen- verslagen worden de histo- rische gebeurtenissen van toen voor het publiek van nu gepresenteerd. Oorlogsmu- seum Overloon, Museum- park 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


7V16 Op zaterdag 19 sep- tember (10.00-18.00 uur) en zondag 20 september (10.00- 15.00 uur) vindt in Nijswil- ler een groot evenement plaats met betrekking tot de bevrijding van Zuid-Limburg en specifiek Nijswiller en omgeving. Hier zal d.m.v. re-enactors en voertuigen een realistisch beeld worden gevormd van de tijd rondom de bevrijding in 1944. Tevens is er een tentoonstel- ling, boekpresentatie en kan een militair-historische wan- deling gemaakt worden. Ook is er een kanslegging bij het bevrijdingsmonument op het dorpsplein. Info: J. Reinders, tel: 06-22901564, e-mail: jochenreinders@ziggo.nl.


SEPTEMBER 2015 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65