This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag Vraag en antwoord In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Ik ben veteraan en mijn (klein)kind wil een spreekbeurt houden over veteranen/mijn uitzending. Waar kan hij/zij terecht voor informatie en tips?


Op de website van het Veteraneninstituut (veteraneninstituut.nl/veteranen- hun-missies) staat een missieoverzicht met een beschrijving van verschillende oorlogen en vredesmissies. Ook staan hier interessante weetjes over de definitie veteraan, hoeveel veteranen Nederland telt en hoeveel militairen Nederland heeft ingezet tijdens de drie oorlogen en ongeveer honderd vredesmissies. Ook op de website van Defensie staat informatie over missies, bijvoorbeeld op defensie.nl/onderwerpen/historische-missies. Vindt uw (klein)kind het leuk om een veteraan in de klas uit te nodigen? Kijk voor informatie over het educatieve programma Veteraan in de Klas op http://www.veteraneninstituut.nl/ veteranen-hun-missies/dienstenveteraan-de-klas.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


ONDERZOEK KWALITEIT VETERANENZORG Bent u tevreden?


Voor psychische hulpvragen als gevolg van een missie is er sinds 2007 het Landelijk Zorg- systeem voor Veteranen (LZV). Militairen lopen tijdens missies een verhoogd risico op per- soonlijk letsel en daarom is er voor het ministerie van Defensie de wettelijke verplichting van goede zorg. Die geldt uiteraard ook voor veteranen en hun gezinsleden. De mede- werkers van de aan het LZV verbonden instellingen doen er alles aan om hulpvragers de allerbeste zorg te leveren. Maar gebeurt dat ook? Het LZV onderzoekt dat op verschil- lende manieren en cliënten ontvangen van het LZV periodiek vragen over hun tevreden- heid. Dat gebeurt dit jaar begin oktober met een vragenlijst aan huis.


Het onderzoek naar klanttevredenheid met de vragenlijst heet in jargon de Consumer Quality Index Veteranenke- tenzorg (CQIv). Die is eerder uitgevoerd in opdracht van de Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek (RZO), de toezichthouder van het LZV. Dit jaar geeft het LZV daar zelf opdracht voor. Dat hoort bij de eigen verantwoordelijk- heid van het LZV en de aangesloten instellingen als zorgleveranciers. Het onderzoek zelf wordt echter ook nu weer uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Anders zou het LZV z’n eigen vlees keuren. Bovendien wordt zo de privacy gegarandeerd, het LZV kan de onderzoeksresultaten zelf niet herleiden naar individuele perso- nen. Daardoor zijn cliënten volledig vrij in de beantwoording van de vragenlijst.


Wat doet het LZV met de


resultaten van het onderzoek? We nemen die natuurlijk heel serieus. Het LZV werkt met hoge kwaliteitseisen en die worden mede gevoed vanuit de CQIv. We leggen daar ook verantwoor- ding over af, bijvoorbeeld naar de RZO toe. Maar ook naar de doelgroep hulp- vragers zelf. In Checkpoint heeft vorig jaar een uitgebreid interview gestaan met de voorzitter van het LZV, kolonel- arts Berend Berendsen, over de vorige CQIv. Natuurlijk is het LZV ook gebon- den aan de specifieke mogelijkheden van het zorgsysteem, waar het gaat om algemene kwaliteitseisen voor zorg in Nederland, financiering van de zorg en de specifieke dynamiek van een zorgke- ten. Bovendien gaat het dus alleen om de psychische, immateriële veteranen- zorg. Niet de materiële zorg met voorzie- ningen en verstrekkingen.


52 SEPTEMBER 2015


Wat kunt u concreet verwachten? Alle bij de instellingen van het LZV


bekende cliënten krijgen begin oktober een brief thuis. Dat is een vooraankondi- ging met de vraag of het LZV uw adres- gegevens mag doorsturen naar het onder- zoeksinstituut dat de CQIv uitvoert. Bent u cliënt bij meerdere instellingen binnen het LZV, dan krijgt u misschien meerdere vooraankondigingen. Dat heeft te maken met de strikte privacyregels voor cliën- ten, veiligheid en vertrouwelijkheid voor cliënten staat altijd voorop. Het staat u natuurlijk vrij wel of niet deel te nemen. Bedenk daarbij wel dat uw deelname van groot belang is voor het verder verbete- ren van de veteranenzorg. Wanneer u wel deelneemt, ontvangt u een complete vragenlijst thuis van het onafhankelijke onderzoeksinstituut.


Hartelijk dank voor uw medewerking


Het LZV wil graag nogmaals benadruk- ken hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk cliënten hun ervaringen met het LZV delen. Kwaliteit van de zorg staat voor het LZV op nummer één, zoals het ook hoort. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. (JM)


LZV, e-mail: info@lzv-groep.nl, website: www.lzv-groep.nl, tel: 085-4852000.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65