This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 7P01 Wie kan J.W. Simmer


informeren over Dirk Schui- ling, geboren te Den Haag op 7 jan 1913 en overleden te Leiden op 15 juni ’40? Zijn laatste rustplaats is tot heden onbekend. Simmer is in het bezit van een afschrift van de akte van overlijden, afge- geven te Leiden en gegevens van het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis, waaruit blijkt dat zijn stoffe- lijk overschot op de begraaf- plaats de Nieuwe Ooster te Amsterdam begraven zou zijn in juni ’40. Maar deze begraafplaats kan hem dit niet bevestigen. Reacties: J.W. Simmer, Wieldrechtse Zeedijk 36, 3329 KT Dor- drecht, e-mail:


jwsimmer@hotmail.com.


7P02 Ebel van der Ploeg zoekt Auke Hoekstra. Zij hebben in 1961-’62 samen gediend bij de Zware Mor- tieren 4.2 op de Echo Hill in Kaimana, Ned. Nieuw- Guinea. Reacties: E. van der Ploeg, tel: 0515-417924, e-mail: ebel@telfort.nl.


7P03 Zoekt u als veteraan zinvol vrijwilligerswerk? De maatschappij digitaliseert steeds meer, maar voor veel senioren is het niet eenvou- dig daarmee om te gaan. De vrijwilligers van de HCC SeniorenAcademie willen onervaren senioren (en ook diegenen die er al enigszins vertrouwd mee zijn) helpen met gerichte informatie en trainingen op het gebied van automatisering. Zo zijn er maandelijkse bijeenkomsten op diverse locaties waar bezoekers terechtkunnen voor voorlichting, vragen en simpele reparaties. Zie voor meer info website www.


58 SEPTEMBER 2015


seniorenacademie.hcc.nl. Zij bieden ook u als veteraan de mogelijkheid om u in te zetten als vrijwilliger voor het helpen van senioren bij het eenvoudig gebruik van laptop, tablet, smartphone, etc. Info: e-mail: info@ seniorenacademie.hcc.nl.


7P04 Voor een reünie die plaatsvindt op 11 nov 2015 in de Duckdalf te Den Hel- der zijn de organisatoren nog op zoek naar enkele machinisten van Hr.Ms. Over- ijssel, D 815 die tijdens de West-reis van 14 sept 1971 tot 13 mei ’72 aan boord zaten. Zij zoeken: kpl mach W.A.J. Middelbos; mach der eerste klasse: F.J. (Jimmy) Bekkers, H. (Hans) de Graaf, J.F.A.G. Heynen, A.G.M. van der Heijden, A.C. Huizinga, E.J.G. (Ed) Poort, J.G. (Jules) Stoove, W.A. van Straalen, E.J. van der Wal en N.P.M. de Wit; mach der tweede klasse:


H. Langerak, J.P. van der Lin- den en J.A. Ploeg; mach der tweede klasse ZM: A.J. Lotte, M.J. Moonen, H.R. Mulder, P.E. Uuldriks en J.G. Vuist. Reac- ties: L.H.M. van der Kraats, e-mail: laanfema2ju@ kpnmail.nl.


7P06 John Kleinen doet al enige tijd onderzoek naar de aanwezigheid van Neder- landers in het voormalige Cochinchina, nu het zuiden van Vietnam. Hij zou graag in contact komen met oog- getuigen of nazaten van onder anderen Nederlandse mili- tairen die tussen 17 oktober 1943 en eind november 1945 in Saigon of in andere Vietna- mese plaatsen (Da Lat, Long Than en Phu My) zijn geweest. Reacties: J. Kleinen, Univer- sity of Amsterdam, Depart- ment of Anthropology and Sociology, O.Z. Achterburg- wal 185, 1012 DK Amster- dam, tel: 020-5252742, e-mail: kleinen@uva.nl.


7P07 Ben Stoker zoekt zijn maatje sgt Felix Bachum uit Limburg. Bachum heeft gediend bij de Tijgerbrigade. Helaas is onbekend bij welk onderdeel. Hij keerde in


1949 weer terug naar Neder- land waar hij nog een poos heeft gewerkt bij de Amster- damse Handelsonderneming als boekhouder. Uiteindelijk is hij samen met Rinus v.d. Zalm en Kees Kwekkeboom naar Australië vertrok- ken. Hij zou een ijssalon in Queensland zijn begonnen, maar of dat inderdaad is gebeurd, is niet zeker. Reac- ties: B. Stoker, Costa del Sol 116, 2037 AP Haarlem, tel: 023-5332201.


Overleden 7O01 Op 19 april jl. is oud-


marinier Toon van de Ven overleden. Van de Ven heeft van jan 1961 tot juli ’62 gediend in Ned. Nieuw- Guinea. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinne- ringskruis. Correspondentie: fam. Van de Ven, Hart van Brabantlaan 1038, 5038 JJ Tilburg.


7O02 Op 25 mei jl. is Stef Collé op 84-jarige leeftijd overleden. Collé was van 1946 tot ’56 als vrijwilliger werkzaam bij de marine. Hij is eind ’46 naar Ned.-Indië gegaan en heeft daar op een RP boot gezeten. In ’54 is hij naar Biak, Nieuw-Guinea gegaan. Hij was drager van het Ereteken voor Oorlog en Vrede, het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: mw Collé, Rembrandtlaan 88, 3241 AL Middelharnis, e-mail: corriecolle@gmail.com.


7P05 Deze foto uit 1948-’50 is genomen van Bataljon Garde Regiment Jagers 3-3-421 op het autokerkhof te Soerabaja, Ned.-Indië. Op de voorgrond staan Griethuizen (l) en Landzaat, op de achtergrond Alberts en Jansen. De auto’s zijn burgervoertuigen, getroffen door beschietingen en trekbommen. Wie weet iets van deze kameraden en hoe hun verdere leven is verlopen? Reacties: J.H. Peeters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


7O03 Op 31 mei jl. is Jan Katerberg op 89-jarige leef- tijd overleden. Katerberg diende als sld 1 bij 3-9 RI in Ned.-Indië. Hij was drager van het Bronzen Kruis en Ereteken van Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Correspondentie: J. Katerberg, 18858 174th Ave, Spring Lake, MI 49456 USA, e-mail: janny-jan@charter.net.


7O04 Op 12 juni jl. is Johan Hoeve op 87-jarige leeftijd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65