This page contains a Flash digital edition of a book.
NEGENDE VETERANENDAG KRIJGT VERRASSENDE APOTHEOSE IN MAASTRICHT


‘Kippenvel bij defileren langs de koning’


Net als vorig jaar kende de veteranendag in Den Haag een vlekkeloos verloop. Van de traditionele opening in de Ridderzaal voor een select gezelschap tot het verrassende slot voor 3.500 veteranen met partners op het Vrijthof waar André Rieu een concert gaf. Maar het hoogtepunt voor veel veteranen was het defilé dat voor het eerst werd afgenomen door het staatshoofd koning Willem-Alexander.


Door: Fred Lardenoye Foto’s: William Moore


I


n zijn openingstoespraak in de Ridderzaal refereerde minister- president Mark Rutte eraan dat het dit jaar precies 150 jaar geleden is dat veteranentehuis Bronbeek werd geopend. Toen stond het veteranenbe- leid nog in de kinderschoenen zoals de premier illustreerde met een sombere uitspraak van een veteraan uit die tijd. “Die veteraan van toen zou oren en ogen tekortkomen als hij er vandaag op vete- ranendag bij was. Zoveel enthousiasme, zoveel aandacht en waardering. Daarvan kon deze man alleen maar dromen.” Rutte wees erop dat er ook iets onver- anderd is gebleven sinds de opening van Bronbeek, namelijk de band tussen het veteranen en het huis van Oranje. “Majesteit, Bronbeek werd door uw bet- overgrootvader Willem III geschonken aan veteranen en uw grootvader prins Bernhard is en blijft de ‘veteranen der veteranen’. Met uw aanwezigheid van- daag in de Ridderzaal geeft u de bood- schap af dat u als koning die traditie van verbondenheid met onze veteranen wil voortzetten. Ik weet zeker dat ik namens alle veteranen mag zeggen: heel veel dank daarvoor!”


Veteranenwet Tijdens de plechtige bijeenkomst in de


Ridderzaal op zaterdag 29 juni werden de toespraken afgewisseld met informa- tieve filmpjes, gemaakt door voormalig nieuwslezer Gijs Wanders, waarin onder meer aandacht werd geschonken


8 JULI-AUGUSTUS 2013


Ruim 4.000 veteranen, zowel in werkelijke dienst als postactief, namen deel aan het defilé op veteranendag. Foto: William Moore


aan de UNTAC missie in Cambodja die dit jaar twintig jaar geleden beëindigd werd. Ook het scholenproject Verhalen van veteranen werd fraai uitgelicht door een filmpje dat een live vervolg kreeg met een uitvoering van een speciaal voor dit doel geschreven rap van de populaire nederrapper Yes-R en kin- deren van de Amersfoortse school de Zonnewijzer.


Na de openingsceremonie in de Ridder- zaal werd op het Binnenhof aan zeven- tig militairen van alle krijgsmachtdelen de Herinneringsmedaille Vredesope- raties uitgereikt. Door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert werd daarbij gerefereerd aan het feit dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten


vanuit de samenleving waardering voor veteranen ingeburgerd is. “In Neder- land is die erkenning en waardering lange tijd niet vanzelfsprekend geweest, maar we boeken vooruitgang”, aldus de minister die het veteranenbeleid een van haar speerpunten noemde. “Op dit moment wordt hard gewerkt aan invul- ling van de Veteranenwet. Ik noem de Veteranenombudsman, de oprichting van één loket voor veteranen en de ere- schuld waarvan inmiddels het grootste deel is uitgekeerd.” Hennis-Plasschaert kondigde ook aan dat zij, samen met initiatiefneemster van de Veteranenwet Angelien Eijsink, voor het eerst het Draaginsigne Veteranen zou uitreiken aan vier ‘actief dienende veteranen’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64