This page contains a Flash digital edition of a book.
OUD-KAPITEIN JAN WOLTERINK WERD TIEN KEER UITGEZONDEN ‘Sneuvelen Jos ten


Door: Fred Lardenoye Foto: William Moore


In 1976 kwam hij op ‘voor zijn nummer’, maar Jan Wolterink zou zijn hele werkende leven in de krijgsmacht door- brengen. Als veteraan kijkt hij inmiddels terug op een fraaie carrière met maar liefst tien missies in het buitenland. Hoe- wel hij onder meer getuige was van de gruwelijke gevolgen van de gasaanval van Saddam Hoessein op de Koerden, kijkt hij tevreden terug op zijn militaire missies.


H


oewel hij eigenlijk ‘broe- derdienst’ zou hebben, kwam Jan Wolterink (57) door het uitstel van een


oudere broer in 1976 op voor zijn nummer op de Frederik Hendrik- kazerne in Vught voor een genie- opleiding. Maar goed ook, want het beviel hem prima in dienst en hij tekende bij, volgde de onderof- ficiersopleiding op de KMS in Weert en zou uiteindelijk als kapitein de dienst verlaten. “In de familie heb ik verder geen militaire traditie, maar ik vond het vanaf het begin leuk. Dat fysieke en een stukje avontuur.”


Eerste Golfoorlog


Dat laatste zou hij met name vanaf zijn eerste uitzending in 1991 volop krijgen. Voor die tijd had hij diverse functies, aanvankelijk in de oplei- ding op Vught. Omdat hij vóór zijn diensttijd al in de bouw had gezeten, solliciteerde hij bij de opleiding voor instructeur bouwmachines. Later kwamen daar diverse opleidingen in de weg- en waterbouw bij en in 1990 werd hij sergeant-majoor en opvolgend pelotonscommandant van 11 Geniebataljon in Wezep. Met dat bataljon werd hij na het uitbreken van de Eerste Golfoorlog in 1991 uitgezonden naar Irak.


24 JULI-AUGUSTUS 2013


Veteraan Jan Wolterink op de Nederlandse Veteranendag 2013.


Een uitzending die hij niet licht zou vergeten. Het begon er al mee dat hij op vrijdag op zijn ADV-dag gebeld werd en te horen kreeg dat hij nog dezelfde dag weg moest voor zes maanden. Het werd uiteindelijk een week later. “Ik vond het een prachtig avontuur, maar je vergeet weleens dat je een thuisfront hebt. Door het onverwachte en emotionele karakter was het een heftige uitzending.” De genisten werden eerst geplaatst in Turkije en daarna bij de Irakese stad Zakho. “Van daaruit hebben we de vluchtelingenkampen opgezet. Ik was verantwoordelijk voor allerlei bouwkundige en infrastructurele zaken. Het is iets waarvoor je al die tijd getraind hebt en dan kun je daadwerkelijk andere mensen helpen.” Hoewel het gevaar wel


meeviel, was Wolterink getuige van de verschrikkingen die Saddam Hoessein in een Koerdisch dorp aanrichtte met zenuwgas. “Op een van mijn verkenningen kwam ik in dat dorp terecht. Alle lijken waren inmiddels weggehaald, maar de dode dieren lagen er nog. Alles stond nog op tafel, het bestek, de borden, maar er was niemand meer die levend rondliep. Dat is me altijd bijgeble- ven”


Bosnië


In juni kwam Wolterink terug, maar in oktober 1992 werd hij opnieuw uitgezonden, nu met het transport- bataljon naar Bosnië. “Ik moest mee met de verkenningsgroep, aanvanke- lijk voor een week. Op zondag gingen we weg en ik zeg tegen mijn vrouw Ans: ‘Tot zaterdag!’ Maar dat ging niet door: ik moest als enige achter- blijven om zaken te regelen. Pas op


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64